Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
wtorek, 7.12.2021 r. imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Uchwała antysmogowa - informacje ogólne

Władze miasta prowadzą działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i jego ochrony w sposób kompleksowy, wielokierunkowy i systematyczny. Ich podstawą jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który został przyjęty przez Radę Miasta Wejherowa już w 2015 r., zaś jego aktualizacja nastąpiła 25 kwietnia 2017 r. uchwałą Rady Miasta Wejherowa nr VIIk/XXXI/367/2017. Uchwała ta została opracowana przez zespół ekspertów i była poprzedzona licznymi analizami z zakresu zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza na obszarze miasta. Dokument zawiera harmonogram 38 konkretnych zadań na lata 2015-2020 (z perspektywą do roku 2030), które są realizowane. Podejmowane działania są profesjonalne, przemyślane i długofalowe, a co najważniejsze przynoszą efekty. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej śmiało można nazwać uchwałą „antysmogową”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wejherowa ma na celu opracowanie i realizację działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza wraz z oceną ich efektywności ekologicznej, określeniem kosztów i możliwości źródeł finansowania.

 Cele szczegółowe Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podzielone są na kilka sektorów, jak energetyka,  budownictwo,  transport,  edukacja  ekologiczna,  działania inne, którym przyporządkowane są konkretne działania.  

Działanie te realizowane są wg kompetencji przez różne jednostki m.in. przez Gminę Miasta Wejherowo, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Pomorską Spółkę Gazowniczą, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Powiat Wejherowski, MZK, PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

 

Wartość 38 zadań realizowanych przez te jednostki to szacunkowo 180,7 mln zł do 2020 roku, z perspektywą 277 mln zł do roku 2030.

 

Urząd Miejski w Wejherowie na bieżąco zbiera i analizuje dane w celu dalszej aktualizacji i udoskonalania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH