Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
16°
wtorek, 26.09.2023 r. imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

35. lecie podpisania Porozumień Sierpniowych

35. lecie podpisania Porozumień Sierpniowych

Wejherowianie godnie uczcili 35. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.  Powiatowe obchody 35. lecia NSZZ „Solidarność” złożyły się na cykl dwudniowych uroczystości.

W piątek 28 sierpnia przed tablicą „Solidarności” na kolegiacie spotkali się przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin powiatu wejherowskiego, działacze NSZZ „Solidarność różnych szczebli, a także księża, przedstawiciele szkół, przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Obecni byli parlamentarzyści: senator Dorota Arciszewska Mielewczyk i poseł Jerzy Budnik, radny Sejmiku Pomorskiego Adam Śliwicki, a także wejherowscy działacze „Solidarności” lat osiemdziesiątych m.in. Irena Siudek, Adam Rosiński, Henryk Mielewczyk, Kazimierz Mampe, Piotr Reszke i inni.   

- Powstanie Solidarności było wielkim wydarzeniem minionego stulecia i miało duży wpływ na kształtowanie się tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Ruch „Solidarności” połączył ludzi różnych grup społecznych i zawodowych, którzy domagali się prawdy i poszanowania godności człowieka - mówiła Gabriela Lisius, starosta wejherowski podkreślając, że dziś wspominamy tamte tragiczne wydarzenia, ten wielki zryw obywatelski, który utorował drogę wolności i demokracji. 

- Wspominamy i dziękujemy tym wszystkim, którzy podjęli trud budowania wszystkiego od nowa. Wspominamy ich z wielką życzliwością. Niech składane dzisiaj kwiaty będą symbolem naszej wdzięczności i pamięci, ale niech też przypominają, że przed nami wciąż wielkie zadanie kontynuacji tego pięknego dzieła  - dodała Gabriela Lisius.

Przed tablicą „Solidarności” delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły kwiaty. Miasto Miasto Wejherowo reprezentowali: zastępca prezydenta Piotr Bochiński, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz i radny miejski Mariusz Łupina.

Dalszy ciąg obchodów miał miejsce w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Bukowej, gdzie w obecności wielu gości, do których dołączył poseł Janusz Śniadek, odbyła się prezentacja książki Mirosława Lademanna "XXXV lat NSZZ Solidarność. Wejherowski Ołtarz Wolności. Wspomnienia wejherowskich działaczy". 

O genezie i kulisach powstawania książki opowiadał sam autor a swoimi refleksjami na jej temat podzielił się dziekan dekanatu wejherowskiego ks. prałat Daniel Nowak, który był jednym z konsultantów tego dzieła. Podczas spotkania starosta powiatu Gabriela Lisius podarowała ks. Danielowi Nowakowi  stułę "Solidarnościową", ufundowaną przez lokalną społeczność w zamian za wieloletnie patronowanie i wspieranie duchowe ruchu solidarnościowego na Ziemi Wejherowskiej.

Promocji książki towarzyszyła wystawa fotogramów dokumentujących wydarzenia sierpniowe, na których zaprezentowano oryginalne wydawnictwa (gazety, czasopisma, broszury, itp.) związkowe z okresu strajków. Słowo wstępne o wystawach wygłosił Andrzej Kołodziej, prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna w Gdyni. Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zaprezentowała program artystyczny wzbogacony prezentacją multimedialną.

W sobotę 29 sierpnia w wejherowskim Kościele pw. Chrystusa Króla i Błogosławionej Alicji Kotowskiej została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji „Solidarności” z udziałem księży dekanatu wejherowskiego, podczas której został poświęcony ołtarz Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona „Solidarności”. W trakcie nabożeństwa zostały wprowadzone do kościoła relikwie błogosławionego, odczytano także życiorys ks. Jerzego Popiełuszki wraz z informacją o jego relikwiach. Prowadzący Mszę św. ks. Daniel Nowak podkreślił w swojej homilii m.in., że ks. Jerzy Popiełuszko zginął męczeńską śmiercią walcząc o prawdę, godność ludzką a także świeckość.

W nabożeństwie uczestniczyli m.in. poseł Jerzy Budnik, starosta wejherowski Gabriela Lisius, członkowie Zarządu Powiatu – Wojciech Rybakowski i Jacek Thiel, przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Czarnecki, radny sejmiku pomorskiego Adam Śliwicki, zastępca prezydenta Piotr Bochiński, wiceprzewodiczący RM Marcin Drewa, autor książki "XXXV lat NSZZ Solidarność" - Mirosław Lademann oraz radny miejski Henryk Jarosz, działacz NSZZ „Solidarność” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.  

Przed zebranymi w kościele wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej z koncertem pt. „Polskie Sierpnie”.  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH