Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 30.01.2023 r. imieniny:Martyny, Macieja, Teofila
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
Powrót

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
Prezydent miasta, Krzysztof Hildebrandt

28 czerwca br. odbyła się jedna z ważniejszych sesji w roku, podczas której radni udzielili prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi wotum zaufania i absolutorium. Prezydent uzyskał wotum zaufania i absolutorium za 2021 zdecydowaną większością głosów: 13 radnych głosowało za, 2. przeciw, 2. wstrzymało się od głosu.

 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:

Pomimo trudności, daliśmy radę!

- Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym przyszło nam się zmierzyć z negatywnymi  skutkami gospodarczymi, ekonomicznymi i społecznymi pandemii koronawirusa. Dochodzą do tego dynamiczne i głębokie reformy wdrażane przez rząd, które zmniejszają dochody samorządów.  Wyzwania, które są konsekwencją tych reform wymagają od nas nakładu ogromnych środków finansowych. Ponadto wciąż rosnącą ceny. Doświadczyliśmy wzrostu wydatków miasta przy jednoczesnym spadku dochodów spowodowanych zmianami w podatku PIT. Pokrycie kosztów i zapewnienie płynności realizacji zadań na rzecz miasta i jego mieszkańców stało się niebywale trudne. Dla przykładu tylko do oświaty musieliśmy w zeszłym roku ponownie dołożyć ze środków własnych ponad 35 mln zł, stanowiących prawie połowę kosztów jej utrzymania, mimo że te środki powinniśmy otrzymać z budżetu państwa. 

Dlatego kontynuujemy wysiłki w celu pozyskiwania na inwestycje środków zewnętrznych poza budżetem miasta. Nasze działania były skuteczne. W ich efekcie w 2021 roku do budżetu wpłynęło ponad 12,7 mln zł dotacji, stanowiących 28% wartości wszystkich inwestycji. Do tego 1,5 mln zł dotacji na działania nieinwestcyjne. Dotacje, które zdobyliśmy obejmują zadania z zakresu: budowy dróg, termomodernizacji budynków, rewitalizacji Śródmieścia, oświaty i rekreacji. Dzięki tym wysiłkom w 2021 roku na inwestycje wydaliśmy 45,7 mln zł, o 13% więcej niż w roku 2020. To najwyższe wydatki na inwestycje w tej kadencji. Konsekwentnie realizowaliśmy zdania, które służą wszystkim mieszkańcom. Największe środki zostały przeznaczone na będące niezmiennie naszym priorytetem drogi oraz na budowę zespołu basenów Wodne Ogrody. Należy też podkreślić realizację projektów z Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Możemy powiedzieć, że w tych bardzo trudnych warunkach wspólnie daliśmy radę i w 2021 roku Wejherowo się rozwijało. Nasze miasto pięknieje, sukcesywnie poprawiają się warunki życia i komfort zamieszkania.

 

INWESTYCJE DROGOWE:

● w 2021 roku na inwestycje wydano 45,7 mln zł, o 13% więcej niż w roku 2020. Największe środki zostały przeznaczone na będące niezmiennie naszym priorytetem drogi oraz na budowę zespołu basenów Wodne Ogrody

● zakończono budowę węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa

● przekazano dotację Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 147G (Tartaczna -Przemysłowa,

● kontynuowano realizację zadania pod nazwą „Budowa nowego połączenia drogowego łączącego drogi powiatowe ul. Strzelecką – ul. Sucharskiego w Wejherowie” oraz budowę ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego

● utwardzono kolejne ulice płytami yomb wraz z chodnikami: ul. Ekologiczną, ul. Wąską, ul. Geodetów i część ul. Baczyńskiego, a także wyrównywano i uzupełniano kruszywem drogi gruntowe o łącznej długości około 10 km

● doświetlono przejścia dla pieszych: ul. 3 Maja, ul. Rzeźnicka i ul. Wysoka

INNE INWESTYCJE:

● wybudowano EKOFABRYKĘ

● oddano do użytku parking leśny oraz przystań kajakową wraz z infrastrukturą w Wejherowie w ramach realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, rzeka Reda- Miasto Wejherowo”

● kontynuowano budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”

● kontynuowano termomodernizację budynków mieszkalnych i modernizację energetyczną obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie

● w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w 2021 r., zrealizowano razem ze wspólnotami mieszkaniowymi, prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na: remoncie elewacji budynku przy ul. Puckiej 9, Dworcowej 1, Strzeleckiej 17, Wałowej 18 i 18A

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA:

● wybudowano nowe połączenie drogowe pomiędzy ul. 12 Marca a Reformatów

● dokończono budowę ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż rzeki Cedron

● kontynuowano przebudowę ul. Kopernika

● kontynuowano budowę łącznika ul. Kopernika z ul. Dworcową

● kontynuowano rewitalizacją Parku Kaszubskiego

● zakończono prace projektowe polegające na zagospodarowaniu terenu pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Kalwaryjską.

WEJHEROWSKI BUDŻET OBYWATELSKI:

● wybudowano boisko „Jedenastka” – Etap II

● wybudowano boisko do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego

● wybudowano plac zabaw z siłownią zewnętrzną pod nazwą „Wejherek - od przedszkola do seniora”

EKOLOGIA:

● W 2021 r. po raz pierwszy zorganizowano cykliczną akcję „KLIMATycznie w Wejherowie” w ramach której odbyła się: akcja „Sprzątanie świata”, spektakl edukacyjny pt.: „Dusza lasu” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach kampanii edukacyjnej dot. Selektywnej zbiórki odpadów, przekazano 1340 sadzonek drzew i krzewów mieszkańcom miasta w ramach „Kwitnące drzewa i krzewy dla Wejherowa” tworzenie tzw. Jeżostref w Parku Miejskim oraz na terenie ogrodu Nadleśnictwa.

● na terenie miasta Wejherowa w 2021 roku zostały nasadzone 362 sztuki drzew

● W 2021 r. na terenie miasta prowadzone były pomiary jakości powietrza za pomocą 6 mierników, które na bieżąco są publikowane na stronie internetowej: www.powietrze.wejherowo.pl. Mierniki znajdują się na: ul. Konopnickiej, ul. Partyzantów, ul. Nanickiej, ul. Mostnika, ul. Ofiar Grudnia 1970 oraz przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Paderewskiego.

● UM w Wejherowie prowadził punkt informacyjny dotyczący dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego mieszkańcy złożyli 102 wnioski z czego 52 wnioski złożono poprzez urząd. W zeszłym roku mieszkańcy rozliczyli 42 umowy dotacyjne.

ZABYTKI:

● na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa, z budżetu gminy w roku 2021 udzielono dotacji na łączną kwotę 328 734,68 złotych.

OŚWIATA:

● Wydatki na oświatę w 2021 roku wynosiły 73 573 998,27 zł, co stanowi prawie 30 % całości wydatków budżetowych. Część oświatową subwencji ogólnej miasto otrzymało w wysokości 38.095.810 zł, co wystarczyło na pokrycie tylko 51,78 % wydatków oświatowych.

● wydatki na edukację przedszkolną wynosiły prawie 19 mln zł

● funkcjonowanie stołówek w 2021 roku to niemalże 2,5 mln zł

● dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnym to niemal 14 mln zł.

● oddano do użytkowania halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5 i zakupiono sprzęt sportowy

● w celu poprawy warunków BHP i ppoż. przebudowano klatkę schodową oraz wymieniono instalację elektryczną w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 na Osiedlu Kaszubskim

● w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wykonano elektroniczny system obsługi wejścia na basen, zakupiono pompę wodną na potrzeby pływalni, maszyny do strugania i polerowania lodu i ostrzałkę do łyżew oraz wykonano dokumentację rozbudowy budynku przedszkolnego

● na remonty w placówkach oświatowych wydatkowaliśmy prawie 800 tys. zł

POMOC SPOŁECZNA:

Budżet MOPS w wykonaniu za rok 2021 wynosił prawie 96 mln zł

POMOC SPOŁECZNA:

Budżet MOPS w wykonaniu za rok 2021 wynosił prawie 96 mln zł

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH