Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 25.02.2024 r. imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Akcja młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Akcja młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża od najbliższego poniedziałku rozpoczyna realizację projektu TelePCK – SeniorON. Akcja, która potrwa do 7 czerwca br.  polega na przyjacielskiej rozmowie wolontariusza Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża z seniorem. Numer do koordynatora: 575 629 930, będzie aktywny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-18.

Akcja ma na celu polepszenie komfortu psychicznego osoby starszej. Senior dzięki rozmowie spełni potrzebę społeczną, wolontariusz natomiast rozpozna inne potrzeby seniora (np. zakupy) a także spełni potrzebę społecznego zaangażowania w obecnej sytuacji.

Jestem zainteresowany udziałem swoim lub seniora przebywającego pod moją opieką – co robić?

Senior lub opiekun społeczny seniora kontaktuje się z koordynatorem. Przekazuje mu dane kontaktowe (opiekun seniora przekazując dane kontaktowe oświadcza że senior wyraża zgodę na przekazanie swojego numeru telefonu). Ustalenie z koordynatorem najdogodniejszej godziny dla seniora do rozmowy telefonicznej.

Koordynator przekazuje numer wolontariuszowi.

Kontakt wolontariusza z Seniorem, półgodzinna rozmowa telefoniczna.

Po zakończonej rozmowie wolontariusz umawia się na kolejny termin rozmowy.

Senior może w każdej chwili zakończyć współpracę, wówczas jego numer zostanie wykreślony z bazy.

W przypadku zakończenia projektu, wolontariusz informuje o tym Seniora I również likwiduje jego numer z bazy.

Kim są wolontariusze?

Wolontariuszami projektu są działacze Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, na co dzień zajmują się promocją zdrowia, szkoleniami pierwszej pomocy, promocją Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, propagowaniem wolontariatu oraz akcjami charytatywnymi w swoich środowiskach lokalnych. Są to osoby przeszkolone do przekazywania wiedzy osobom w różnych grupach wiekowych. Na potrzeby projektu zostały również przeszkolone w zakresie prowadzenia przyjacielskich rozmów telefonicznych.

Kim jest koordynator?

Koordynator to wyznaczona przez PCK osoba, której zadaniem jest przede wszystkim wyznaczanie wolontariuszy do rozmów z seniorami, a ponad to promowanie projektu i nadzorowanie nad jego bezpieczną realizacją I zakończeniem.

Numer do koordynatora: 575-629-930

Numer będzie aktywny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9:00-18:00

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy