Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
czwartek, 17.06.2021 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Apel samorządowców Małego Trójmiasta Kaszubskiego w sprawie krajowej „szóstki”
Powrót

Apel samorządowców Małego Trójmiasta Kaszubskiego w sprawie krajowej „szóstki”

Apel samorządowców Małego Trójmiasta Kaszubskiego w sprawie krajowej „szóstki”
Spotkanie liderów Małego Trójmiasta Kaszubskiego

W związku z rządowymi planami dotyczącymi pozbawienia drogi krajowej nr 6 kategorii drogi krajowej, włodarze Małego Trójmiasta Kaszubskiego – Wejherowa, Redy i Rumi wystąpili z apelem do Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury, o pozostawienie drogi na odcinku Gdynia-Lębork, jako drogi krajowej. Budowa Trasy Kaszubskiej połączona z obniżeniem rangi omijanego odcinka drogi krajowej nr 6, doprowadzi do wykluczenia transportowego Małego Trójmiasta Kaszubskiego i północnego regionu Kaszub z aktywnego udziału w życiu gospodarczym kraju.

W związku z trwającą budową Trasy Kaszubskiej, do końca 2021 r. przewidywana jest zmiana kategorii drogi krajowej nr 6 - przebiegającej przez Małe Trójmiasto Kaszubskie - na drogę kategorii niższego rzędu. Jak podkreślają samorządowcy, „szóstka” stanowi kluczowy element krajowego układu drogowego. Umożliwia ona dostępność dla około 200 tysięcy mieszkańców z powiatu wejherowskiego i puckiego m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Gdańsku. Droga ta w dotychczasowym przebiegu, łącznie z linią kolejową rangi krajowej nr 202, tworzy aktualnie, istotny z punktu widzenia potrzeb mieszkańców powiatu wejherowskiego, ale również północnej części województwa pomorskiego, element drogowo–kolejowego pasa komunikacyjnego, zapewniającego kompleksową obsługę i scalającego funkcjonalnie obszar północnej części Aglomeracji Trójmiasta.

Samorządowcy Małego Trójmiasta Kaszubskiego wskazują, że realizacja Trasy Kaszubskiej to rozbudowa krajowego transportu drogowego na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej. Dlatego wspólnie z gminami sąsiednimi podejmują szereg inwestycji w zakresie rozwoju alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych, które uzupełniają funkcję sieci dróg krajowych tworząc spójny układ komunikacyjny. Faktem podkreślającym istotną rangę drogi krajowej nr 6 są inwestycje podjęte i realizowane przez miasta: Wejherowo, Redę i Rumię w zakresie węzłów integracyjnych, przesiadkowych w Rumi, Redzie i Wejherowie.

Za pozostawieniem „szóstki” w randze drogi krajowej przemawia wiele ważnych argumentów:

Planowana budowa i eksploatacja elektrowni jądrowej w powiecie wejherowskim (w przypadku wyboru lokalizacji Lubiatowa-Kopalina) lub przy granicy z powiatem wejherowskim (w przypadku wyboru lokalizacji Żarnowiec).Do jej istnienia i podniesienia poziomu bezpieczeństwa w projektowanym największym w Polsce węźle energetycznym niezbędna jest droga krajowa nr 6 z obecnym przebiegiem, obsługującym czwarty pod względem liczby mieszkańców w Polsce powiat ziemski.

Pas nadmorski jako ważny ośrodek turystyczny w kraju

Pas nadmorski, z półwyspem Helskim to jeden z głównych ośrodków turystycznych w Polsce. Istotne jest utrzymanie połączenia drogowego wysokiej kategorii (krajowej oraz wojewódzkiej) do tak ważnego nadmorskiego obszaru turystycznego. Aby dojechać do drogi wojewódzkiej nr 216 prowadzącej na Półwysep Helski z południa Polski trzeba wykorzystać odcinek drogi krajowej nr 6 w obecnym przebiegu i nie ulegnie to zmianie po wybudowaniu Trasy Kaszubskiej.

Budowa integracyjnych węzłów przesiadkowych

W Wejherowie zrealizowano w zakresie drogowym węzeł przesiadkowy rangi metropolitalnej, bezpośrednio oparty o węzeł drogowy na drodze krajowej S6 i bezkolizyjny przejazd drogowy pod linią kolejową nr 202, uwzględniający plany rozbudowy linii 202. Węzeł Wejherowo w pełni zacznie działać po realizacji inwestycji w części kolejowej, pozostającej w gestii inwestora, jakim jest PKP PLK S.A.

Wzmacnianie rangi i funkcji miast jako krajowych, regionalnych i subregionalnych biegunów wzrostu (np. poprzez deglomeracje funkcji oraz wsparcie rozwoju usług publicznych),

Sprawne i bezpieczne powiązania transportowe obszarów słabszych z ośrodkami dynamicznego wzrostu.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” – prezes stowarzyszenia Arkadiusz Kraszkiewicz, zwrócił się z prośbą do Starosty Gabrieli Lisius, o zorganizowanie spotkania posłów i samorządowców, których samorządy położone są przy drodze krajowej nr 6. Podczas spotkania włodarze mogliby wypracować wspólne wezwanie skierowane do Ministra Infrastruktury o pozostawienie drogi krajowej nr 6 w obecnym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH