Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
16°
sobota, 25.09.2021 r. imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Budowa ronda na ul. Strzeleckiej   

Budowa ronda na ul. Strzeleckiej   
Budowa ronda w ul. Strzeleckiej
Trwa budowa połączenia drogowego między ulicą Strzelecką, a ulicą Sucharskiego w Wejherowie. Jego elementem będzie nowe rondo na ul. Strzeleckiej. Od lutego br. prowadzone są prace przy budowie tego ronda, a ich zakończenie zaplanowane jest na koniec maja. 
 
Nowa droga połączy ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego, a następnie poprzez wybudowany już Węzeł „Działki” z krajową „szóstką”. Powstające połączenie drogowe przejmie ruch zmierzający do Wejherowa z powstającej właśnie Trasy Kaszubskiej. 
 
 
- Budowa ronda przebiega zgodnie z harmonogramem i najprawdopodobniej pod koniec maja ul. Strzelecka zostanie otwarta – informuje  Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta.  - Na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Sucharskiego prace szybko postępują – został już ukształtowany teren pod docelową wysokość drogi. Trzeba podkreślić, że prace prowadzone są w terenie „dzikim” – trudnym i pagórkowatym, a ich zakres jest rozległy. 
 
Nowa droga, rondo, chodniki i ścieżka
W ramach inwestycji, której zakończenie zaplanowane jest na koniec 2022 r. powstanie droga o dł. prawie 900 m, sieć  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej. Wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt, zbiornik retencyjny i ekran akustyczny oraz dwie zatoki autobusowe i zjazdy na tereny leśne, które połączone zostaną z istniejącymi drogami leśnymi. Rozbudowany zostanie odcinek ul. Strzeleckiej wraz z budową ronda, chodnika i ścieżki rowerowej. 
 
 
- Budowa tej ulicy to ważne przedsięwzięcie, ponieważ nowa droga przejmie ruch zmierzający do Wejherowa z Trasy Kaszubskiej – mówi Krzysztof Hildebrandt,  prezydent Wejherowa.  - Kierowcy jadący ul. Strzelecką w kierunku miasta nie będą musieli wjeżdżać do centrum, będą mogli je omijać w celu dojechania na krajową „szóstkę” i nie zakorkują Wejherowa. Realizacja tej inwestycji znacząco zmniejszy ruch w centrum miasta. Dzięki ominięciu centrum Wejherowa i rozbudowie systemu dróg ruch samochodów będzie dużo płynniejszy i mniej uciążliwy, poprawi się również bezpieczeństwo.
 
Miasto pozyskało środki zewnętrze
Koszt inwestycji to ok. 11,2 mln zł, z czego ok. połowę pokryje pozyskane przez władze Wejherowa dofinansowanie zewnętrzne z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Swój udział w tej inwestycji ma PEWiK, który wybuduje sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Wykonawcą na zlecenie miasta jest Konsorcjum firm: KRUSZYWO sp. z o. o. Linia oraz BITUMINIUM sp. z o. o. Linia.
 
 
 
Jedna z wielu w tej kadencji
Realizowana inwestycja jest jedną z wielu w tej kadencji. Dotychczas miasto wybudowało m.in. Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) z dużym parkingiem przy dworcu PKP i tunelem pod torami kolejowymi, halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5, parking przy wejherowskim szpitalu (obok lądowiska), Park Cedron, ul. Karnowskiego wraz z rondem, ulice z płyt drogowych. Wykonano termomodernizację kilku budynków komunalnych.
Trwa realizacja ważnych inwestycji m.in. budowy ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego, przebudowy ul. Kopernika wraz z kwartałem podwórek, rewitalizacji Parku Kaszubskiego, budowy Wodnych Ogrodów. Prowadzone są remonty budynków i zagospodarowanie podwórek razem ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową. Cały czas trwa realizacja projektów w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, m.in. boisk i placów zabaw. 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH