Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Budowa Węzła Śmiechowo (Zryw) – zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej
Powrót

Budowa Węzła Śmiechowo (Zryw) – zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej

Budowa Węzła Śmiechowo (Zryw) – zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej

Od 8 kwietnia wprowadzona została zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej w Wejherowie. Z ruchu wyłączony został prawy pas na drodze wojewódzkiej w kierunku Redy. Taka organizacja jest związana z budową Węzła Śmiechowo (Zryw) i z wykonywaniem robót na poboczu bitumicznym przy nowych kratkach ściekowych  z odtworzeniem nawierzchni i podbudowy drogi.

Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawca robót - firma Polimex dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknio­ne. Zakres prac jest rozległy i wiąże się z przejściowymi trudnościami.

Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla mieszkańców!

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy