Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
26°
niedziela, 14.08.2022 r. imieniny:Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Budżet 2022 roku jest budżetem dalszego rozwoju Wejherowa
Powrót

Budżet 2022 roku jest budżetem dalszego rozwoju Wejherowa

Budżet 2022 roku jest budżetem dalszego rozwoju Wejherowa

Przed nami kolejny trudny rok budżetowy, który zostanie „dopięty” dzięki pozyskanym środom zewnętrznym i rozsądnym oszczędnościom. Na dzisiejszej sesji (21.12.2021) Rada Miasta uchwaliła budżet Wejherowa na 2022 rok -  14. radnych głosowało za budżetem, 3. było przeciw, a 2. się wstrzymało od głosu.

Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa:                       

Pomimo narastających trudności, walczymy o to, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz podnieść jakość życia i atrakcyjność naszego miasta. W dużej mierze będzie to możliwe dzięki pozyskanym przez nas dotacjom, zdobyciu różnych środków zewnętrznych.

Chcę zwrócić uwagę na fakt, że bardzo dotkliwie odczuwamy negatywne ogólnokrajowe skutki gospodarcze, ekonomiczne i społeczne spowodowane polityką finansową. Po pierwsze, podobnie jak inne samorządy, Wejherowo boryka się z coraz większym niedofinansowaniem oświaty z subwencji oświatowej, które osiągnęło rekordowe rozmiary. Po drugie, tracimy miliony złotych wpływów z podatków w wyniku zmian w ustawie o podatku PIT. Samorządy nie uzyskały z tego tytułu pełnych rekompensat. Po trzecie, bardzo niepokoi nas kryzys w finansach spowodowanym wysoką inflacją. Po prostu zrobimy mniej za posiadane środki.

Są to czynniki zewnętrzne, niezależne od Prezydenta i Rady Miasta, które oznaczają rezygnację z wielu koniecznych i ważnych dla mieszkańców zadań. Niestety nie zmieniło się to, co już mówiłem w latach ubiegłych: czasy dla samorządów są ciężkie, a przyszłość niepewna i nieprzewidywalna. Dlatego budżet na rok 2022 został przygotowany w sposób oszczędny i optymalny w opisanych okolicznościach. 

W 2022 roku przeznaczymy na wydatki związane z inwestycjami prawie 41 mln zł, starając się utrzymać je na poziomie roku poprzedniego. Duża część środków na inwestycje pochodzi z dotacji - to co piąta złotówka, czyli ponad 8,1 mln zł. W dalszym ciągu wspieramy się kredytami i emisją obligacji na tzw. wkład własny w inwestycjach, tak aby nie stracić dotacji zewnętrznych. Zadłużenie miasta pozostanie na umiarkowanym i bezpiecznym poziomie. Jest ono adekwatne do realizowanych w Wejherowie inwestycji rozwojowych, które będą służyły wszystkim mieszkańcom. Wskaźnik spłaty zobowiązań
z zadłużenia został zaplanowany w wysokości 4,42 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 12,31%.

Najważniejsze zadania w 2022 roku

► Oświata – 84,3 mln zł

Kilka lat temu ze środków własnych miasto dopłacało do oświaty mniej niż 30% kosztów jej funkcjonowania, a w 2022 roku dopłacimy ponad 50%! Będzie to największa w historii, ogromna kwota ponad 42 mln zł, mimo że powinniśmy te pieniądze otrzymać w subwencji oświatowej. Można dla zobrazowania i porównania powiedzieć, że to tak, jakbyśmy do oświaty dopłacili węzeł Zryw i to tylko w jednym roku.

►Pomoc społeczna i rodzina – 58 mln zł

► Inwestycje – 40,7 mln zł

Najważniejsze są zadania drogowe, które w 2022 roku będą stanowiły 44% ogólnej wartości inwestycji. Ponadto plan na rok 2022 obejmuje zadania z zakresu oświaty, sportu i rekreacji, mieszkalnictwa i ochrony środowiska.

● kontynuacja budowy ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego

● kontynuacja budowy połączenia drogowego ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką

● budowa ronda na ul. Staromłyńskiej

● bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz remont dróg i chodników

● wykup terenów pod drogi

● budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” 

●  program „Dostępna szkoła”,

● kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu sportowego z krytą pływalnią przy dawnym Zespole Szkół na nr 3 na ul. Nanickiej

● monitoring i oświetlenie placu zabaw i boiska

●  kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych

● Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, m.in.: zagospodarowanie podwórek, dotacja dla wspólnoty mieszkaniowej, budowa ul. Św. Anny wraz z parkingiem i przebudową ul. Parkowej

● wykonanie dokumentacji projektowych, m.in.: budowa drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej, przebudowa ul. Roszczynialskiego wraz ze zbiornikiem retencyjnym

Środki na inwestycje zostaną jeszcze znacząco zwiększone. Miasto ma już promesę na pozyskaną dotację w wysokości ponad 24 mln .W ciągu roku te środki zostaną wprowadzane do budżetu na jedną z najważniejszych i strategicznych inwestycji dla Wejherowa, którą jest budowa  nowego odcinka ulicy Karnowskiego, łączącego rondo na ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem na drodze krajowej nr 6  i przebudową ul. Budowlanych.

Miasto będzie wspierało rozwój kultury, sportu i zadania społeczne m.in. poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpracę i dotacje dla organizacji społecznych, klubów i stowarzyszeń.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH