Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 25.02.2024 r. imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Budżet Wejherowa na 2024 rok

Budżet Wejherowa na 2024 rok

Budżet miasta przygotowany przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta wraz z wnioskami zgłoszonymi przez radnych Wolę Wejherowo został przyjęty przez całą Radę jednogłośnie, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Mijający rok, mimo trudności, był dla Wejherowa czasem dużych i strategicznych inwestycji. W 2024 r. będą one kontynuowane i dokańczane. W najbliższych latach dużo większy nacisk położymy na zadania o charakterze lokalnym – inwestycje dzielnicowe i osiedlowe. Już w 2024 roku zostanie wykonany remont lub modernizacja 10. ulic lokalnych.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa

- W obecnej kadencji skupiliśmy się na realizacji wielkich, strategicznych i kosztownych inwestycji, które znacząco zmieniają Wejherowo i rozwiązują problemy na przyszłość. Należało podjąć to ambitne wyzwanie również dlatego, że były dostępne dotacje zewnętrzne, które skutecznie pozyskaliśmy. Nie mogliśmy zmarnować tej szansy na środki dla Wejherowa. W roku 2024 i kolejnych latach będziemy je dokańczali. W kolejnej kadencji chcemy bardziej zwrócić się ku zadaniom mniejszym, lokalnym, inwestycjom dzielnicowym i osiedlowym. Jest to już bardzo widoczne w budżecie na 2024 rok.

Przyszłoroczny budżet miasta przygotowaliśmy w warunkach dużej niepewności, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Budżet w 2024 roku zapewnia stabilne funkcjonowanie miasta i pomimo niezależnych od nas problemów finansowych utrzymujemy rozwój Wejherowa – na inwestycje wydamy prawie 60 mln zł.Dzięki naszemu doświadczeniu i przygotowaniu na te zadania zdobyliśmy dofinansowanie zewnętrzne w roku 2024 w łącznej wysokości prawie 34. milionów złotych, co oznacza, że 56 procent pieniędzy na inwestycje pochodzi z dotacji. Dzięki tym dotacjom realizacja inwestycji będzie możliwa bez podwyżki lokalnych podatków w Wejherowie.

Staramy się podejmować rozważne decyzje, gdyż te rzutują na kolejne lata. Szukamy dodatkowych możliwości pozyskania funduszy, jak też oszczędzamy, co odzwierciedla się w ograniczeniu niektórych wydatków. Dokładamy wszelkich starań w utrzymanie dyscypliny finansowej. Sytuacja z jaką przyszło nam się zmierzyć w obecnym czasie jest trudna, ale jesteśmy optymistami.

Z uwagą obserwujemy też działania nowego rządu, który zawsze ma ogromny wpływ na sytuację w samorządach, przede wszystkim na plany urealnienia dochodów w stosunku do ustawowych zadań i wydatków.

 

Plan na 2024 rok

Inwestycje - wydatki związane z inwestycjami zaplanowano w przyszłym roku na prawie 60 mln zł

Inwestycje drogowe – prawie 50 mln zł, co stanowi ponad 80 procent wszystkich wydatków m.in.:

● kontynuacja budowy „Węzła ZRYW”, bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi,

● zakończenie budowy ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego,

● zakończenie przebudowy ul. Niskiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy i budowy kładki pieszo – rowerowej na rzece Redzie,

● kontynuacja budowy nowego połączenia ul. Budowlanych z ul. Przemysłową i drogą wojewódzką

● budowa drogi dojazdowej do Wzgórza Przedsiębiorczości

● REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG OSIEDLOWYCH I W DZIELNICACH:

  1. skrzyżowanie Derdowskiego-Narutowicza-Słoneczna

  2. ul. Derdowskiego

  3. ul. Kochanowskiego

  4. ul. Kociewska 

  5. 3 nitka wzdłuż ul. Gdańskiej za ekranem dźwiękochłonnym

  6. ul. Bema

  7. ul. Gniewowska

  8. I etap ul. Roszczynialskiego oraz prace projektowe przebudowy całej ulicy wraz z zbiornikiem retencyjnym

  9. ul. Łegowskiego na osiedlu Sucharskiego i nowy łącznik do Węzła Działki (zadanie wieloletnie)

  10. ul. Krofeya przy obiekcie rekreacyjno-sportowym 

 

● bieżące remonty dróg i chodników oraz utrzymanie dróg gruntowych

● prace projektowe – ul. Hallera


Inwestycje inne:

● zakończenie budowy nowego budynku komunalnego

● remont zabytkowego budynku przedszkola przy ul. Bukowej 1A.

 

Ekologia

● przebudowa kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji

● edukacja ekologiczna dla dzieci

● pomiar zanieczyszczenie i jakości powietrza za pomocą 6 mierników

● dofinansowanie dla osób fizycznych, które usuwają azbest, likwidacja nielegalnych wysypisk.

● Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie w 2024 roku będzie kontynuował swoje działania w Ekofabryce w zakresie edukacji ekologicznej dla mieszkańców Wejherowa z zakresu ochrony środowiska, życia zero waste, gospodarki o obiegu zamkniętym, recyklingu i upcyklingu oraz zmian klimatu.

● wzmocnienie działań z zakresu ochrony środowiska poprzez utworzenie EkoPatrolu w Gminie Miasta Wejherowa i zakup samochodu z przedziałem dla zwierząt

 

Dofinansowanie remontów i renowacji zabytków - 186 tys. zł

Niezmiennie w strukturze wydatków największy mają działy pomoc społeczna oraz oświata i wychowanie. Stanowią aż 48 % wszystkich wydatków budżetowych.

Oświata - prawie 95,4 mln zł, z czego wstępna subwencja ogólna - część oświatowa to kwota 56,4 mln zł oraz dotacje w wys. ok. 2 mln zł.

Pomoc społeczna – budżet MOPS wynosi ok. 45 mln zł

►Miasto będzie wspierało rozwój kultury, sportu i zadania społeczne m.in. poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpracę i dotacje dla orga

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy