Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 26.05.2024 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Budżet Wejherowa w czasach kryzysu

Budżet Wejherowa w czasach kryzysu

Na sesji 19 grudnia Rada Miasta uchwaliła budżet Wejherowa na rok 2023 – 17 radnych głosowało za budżetem, 4 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Jest to budżet kryzysowy. Został przygotowany i będzie realizowany w warunkach głębokiego, największego od 25 lat kryzysu i szalejącej drożyzny w Polsce. Tak jak ten kryzys odbija się negatywnie na budżetach domowych i jego destrukcyjne skutki odczuwa zdecydowana większość mieszkańców, to jest również rujnujący dla finansów polskich samorządów. Ostatnie lata były budżetowo trudne, ale tak źle jak obecnie nigdy jeszcze nie było.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:

Źródłem wielkich problemów budżetowych samorządów w roku 2023, w tym miasta Wejherowa, są czynniki zewnętrzne, w skrócie - szybko rosnące koszty i znacząco zmniejszające się dochody. 

Po pierwsze, wysokie podwyżki cen powodują wzrost kosztów. Inflacja wciąż rośnie i w efekcie coraz mniej możemy kupić za pieniądze, którymi dysponujemy. Szczególnie dużym problemem są wyższe koszty energii. Po drugie, mniejsze środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów i zmiany przepisów podatkowych skutkują zmniejszeniem dochodów miasta. Borykamy się z  dużą stratą w dochodach własnych z udziałów w PIT, ponieważ nie otrzymaliśmy rekompensat adekwatnych do poniesionych ubytków. Jesteśmy uzależnieni od środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. Po trzecie wzrastają nakłady na oświatę i nie są one rekompensowane subwencjami rządowymi. W efekcie musimy dopłacać z budżetu miasta ogromne środki do oświaty, która jest przecież zadaniem rządu i powinna być finansowana z budżetu państwa.

Wymienione przeze mnie przyczyny są niezależne od nas, to czynniki zewnętrzne. W ich efekcie będziemy mieli dużo mniej pieniędzy na różne zadania realizowane dla mieszkańców Wejherowa i będziemy zmuszeni je ograniczać w roku 2023. Staramy się jednak, pomimo tych ogromnych problemów, utrzymać rozwój Wejherowa i chronić inwestycje, które służą mieszkańcom.

Chcę podkreślić, że inwestycje już rozpoczęte będą kontynuowane, podobnie jak te, na które otrzymaliśmy dofinansowanie zewnętrzne. Sytuację w inwestycjach ratowaliśmy zdobytymi dotacjami unijnymi i rządowymi  stanowiącymi w latach 2019-2022 ok. 30 procent wartości inwestycji, co umożliwiło naprawdę dużą skalę i zakres zadań realizowanych na rzecz mieszkańców. Zwiększyliśmy wysiłki  mające na  celu pozyskanie środków zewnętrznych poza budżetem miasta i w efekcie w 2023 roku dotacje będą stanowiły aż 51 procent inwestycji. Ogółem w przyszłym roku na wydatki związane z inwestycjami zaplanowaliśmy prawie 70 mln zł, czyli dużo więcej niż w 2022 r. Najwięcej, bo ponad 42 mln zł, czyli 60 procent wszystkich środków, wydamy na drogi, które są naszym priorytetem.

Natomiast wprost dramatyczna jest sytuacja w zakresie wydatków bieżących, nie przeznaczonych na inwestycje, a na codzienne, bieżące utrzymanie miasta, gospodarkę komunalną, jak również na sport, kulturę, itd. Pomimo ich znacznego ograniczenia, staramy się, aby budżet zapewnił normalne funkcjonowanie Wejherowa. Szukamy oszczędności i pilnujemy dyscypliny finansowej. Z ogromną ostrożnością przygotowaliśmy budżet na przyszły rok.

 

BUDŻET WEJHEROWA 2023 W SKRÓCIE

►Dochody ogółem - 280,2 mln zł

►Wydatki ogółem - 299,4 mln zł

 

►Inwestycje – 69,8 mln zł, w tym pozyskane dotacje 35,8 mln zł, m.in:

 • Budowa Węzła Śmiechowo (Zryw).
 • Rozpoczęcie budowy ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z 
  ul. Sobieskiego,
 • Zakończenie ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego
 • Zakończenie ul. Parkowej i ul. Zamkowej wraz z miejscami postojowymi,
 • Kontynuacja budowy połączenia ul. Budowlanych z Przemysłową oraz krajowa „6”.
 • Budowa w zakresie instalacji podziemnych odcinka ul. Staromłyńskiej
 • Przebudowa ul. Niskiej wraz z budową kładki na rzece Reda.
 • Utwardzenie dróg płytami drogowymi, bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz remont dróg i chodników
 • Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego  przy ul. Łęgowskiego
 • Zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz systemów oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji
 • Rewitalizacja parku im. Majkowskiego
 • Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa, m.in. dotacje na remonty dla wspólnot mieszkaniowych, rewitalizacja podwórek
 • Monitoring i oświetlenie placu zabaw i boiska przy Osiedlu Dzięcielskiego
 • Prace projektowe

 

► Oświata – 89,8 mln zł, w tym rządowe subwencje i dotacje – 51,1 mln zł

 

►Pomoc społeczna i rodzina – 43,3 mln zł

 

Miasto będzie wspierało rozwój kultury, sportu i zadania społeczne m.in. poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpracę i dotacje dla organizacji społecznych, klubów i stowarzyszeń

 

► Zadłużenie - wskaźnik spłaty zobowiązań z zadłużenia został zaplanowany w wysokości 5,22 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 15,55%.

Dokładamy wszelkich starań, aby zadłużenie miasta pozostało na stabilnym i bezpiecznym poziomie. Jest proporcjonalne do realizowanych w naszym mieście inwestycji rozwojowych.

 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy