Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 17.06.2024 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Czas przedłużyć aktywność Wejherowskiej Karty Mieszkańca, by korzystać z udogodnień
Powrót

Czas przedłużyć aktywność Wejherowskiej Karty Mieszkańca, by korzystać z udogodnień

Czas przedłużyć aktywność Wejherowskiej Karty Mieszkańca, by korzystać z udogodnień

Wszystkie osoby posiadające Wejherowską Kartę Mieszkańca powinny przedłużyć jej aktywność na kolejny rok. Dzięki temu możemy zyskać uprawnienia do korzystania z bezpłatnych wejść oraz rabatów u partnerów.

Już w maju br. kończy się ważność Wejherowskich Kart Mieszkańca wszystkim tym, którzy zakładali je od października 2021 r. do maja 2022 r. Aby nadal cieszyć się możliwością korzystania z udogodnień wynikających z posiadania Karty, należy przedłużyć jej ważność na kolejny rok.

UWAGA! Posiadacze Pakietu Seniora nie muszą obecnie przedłużać aktywności Karty. Uprawnienia do Pakietu Seniora ważne są 3 lata od złożenia wniosku! 

Gdzie złożyć wniosek?

● Osobiście - udając się do jednego z Punktów Obsługi Wniosków w celu ponownej weryfikacji danych wraz z okazaniem wymaganych dokumentów (lista Punktów, adresy oraz godziny otwarcia dostępne na stronie www.wejherowskakarta.pl w zakładce Punkty obsługi).

lub

● On – line – dodając nowy pakiet - Pakiet Mieszkańca 2023

Ważność Karty Mieszkańca można przedłużyć szybko, komfortowo i bez wychodzenia z domu. Wystarczy dodać „Pakiet Mieszkańca 2023” na swoim koncie na stronie internetowej www.wejherowskakarta.pl lub w aplikacji Wejherowska Karta, następnie dołączyć w załączeniu dobrej jakości zdjęcie lub skan jednego z wymaganych regulaminem dokumentów.

Jakie dokumenty przygotować?

● Jeżeli rozliczyłeś już podatek dochodowy od osób fizycznych za ostatni rok podatkowy (tj. 2022 r.) w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie ze wskazaniem miasta Wejherowa, jako miejsca swojego zamieszkania – pierwsza strona PIT-u oraz potwierdzenie jego złożenia (elektroniczne UPO, stempel Urzędu z datą wpływu, pocztowe potwierdzenie nadania)

● inneaktualnedokumenty potwierdzające uprawnienia do przedłużenia ważności Karty:

► kopia pierwszej strony decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przyznającej świadczenie rodzinne, obowiązującej w terminie składania wniosku o przedłużenie Karty lub zaświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie jako mieszkaniec miasta Wejherowa w okresie obejmującym datę ubiegania się o przedłużenie Karty;

►kopia dokumentu określającego aktualny status na rynku pracy zawierającego adres zamieszkania, wystawionego przed upływem 1 roku kalendarzowego od daty ubiegania się o przedłużenie Karty

►w przypadku emeryta/ rencisty kopia dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania w Wejherowie legitymacja emeryta/rencisty lub PIT A40/PIT 0P albo inny dokument otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

►w przypadku pełnoletniego ucznia oraz studenta – kopia aktualnej legitymacji szkolnej bądź studenckiej

Kartę należącą do osoby niepełnoletniej przedłuża rodzic/opiekun prawny.

Jeżeli jeszcze nie rozliczyłeś swojego PIT-u w Wejherowie pamiętaj, aby składając deklarację podatkową za rok 2022 zachować dokument – kopię pierwszej strony PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) lub Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia (UPP), który będzie potrzebny do przedłużenia Karty Mieszkańca na kolejny rok.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o pakiet mieszkańca 2023 składać mogą wszyscy mieszkańcy – również posiadacze Wejherowskich Kart Mieszkańca z dłuższym terminem ważności karty - wnioski składane po 31.05.2022 r., którzy rozliczają swój PIT w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie.

 

Rozlicz swój PIT w Wejherowie i wnioskuj o pakiet mieszkańca 2023 już dziś !!

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy