Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 24.10.2021 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dalsza rewitalizacja Wejherowa

Dalsza rewitalizacja Wejherowa

Trwają prace nad opracowaniem końcowej wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2022, którą przygotowuje Urząd Miejski w Wejherowie wraz z ekspertami z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Dokument będzie kontynuacją dotychczasowych działań, ale zawiera szereg nowych zadań i realizowany będzie na większym obszarze miasta niż obecnie, z wykorzystaniem funduszy unijnych. Tymczasem już dziś realizowanych jest wiele zadań z zakresu rewitalizacji.

Mieszkańcy mają wpływ

- Przy opracowaniu kolejnego już Lokalnego Programu Rewitalizacji wykorzystujemy wnioski z konsultacji społecznych, które odbyły się w tym roku w formie ankiet i wielu otwartych bezpośrednich spotkań z mieszkańcami - mówi zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz. - Wejherowianie mają ogromny wpływ na zmianę swojego najbliższego otoczenia. To właśnie te uwagi, sugestie i opinie były bardzo pomocne w wypracowaniu działań na terenie wyznaczonym do objęcia rewitalizacją. Oprócz rozmów z urzędnikami, mieszkańcy mieli też okazję wypełnić ankiety, które były ważnym wkładem w opracowaniu LPR. W trakcie konsultacji dwukrotnie odbył się spacer studyjny o obszarze rewitalizacji, w którym mogli wziąć udział mieszkańcy.

 

Program odnowy miasta

Nie czekając na zakończenie prac na programem rewitalizacji władze miasta już dziś realizują wiele zadań w tym zakresie. Włodarzom zależy bardzo na odnowie zabudowy i to nie tylko w ścisłym centrum Wejherowa. Ponad 450 tys. zł miasto przeznaczyło w 2016 roku na dofinansowanie prac  konserwatorskich w budynkach zabytkowych. Wypięknieją dzięki temu zabytkowe kamienice: przy ul. 12 Marca 236, Wałowej 24A, Kościuszki 20, budynek szkoły Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy ul. Kalwaryjskiej oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jacka, jak również Kolegiata i Klasztor OO. Franciszkanów. Tylko w tym roku miasto wyda prawie 1 mln 150 tys zł na wymianę ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w formie dotacji dla wspólnot mieszkaniowych i remontów własnych.

W wejherowskim parku wciąż trwają prace – w tym roku np. powstały woliery dla orłów bielików i żurawi. Powstał też kolejny mural, który ozdobił ul. Wałową – tym razem w bramie u szczytu schodów przy ul. Wałowej. Jego ściany zdobią ceramiczne kafle, a pomiędzy nimi znajdują się cztery obrazy przedstawiające historię Wejherowa. Mural to dalsza część rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, a także element współpracy z artystami i pomysł na podkreślenie kaszubskich korzeni miasta. Pierwszy kaszubski mural wykonany na rogu ulicy Wałowej i Północnej, spodobał się mieszkańcom na tyle, iż postanowiono kolejne miejsce w podobny sposób zaadaptować. Wybór miejsca podsunęli sami mieszkańcy, którzy od pewnego czasu zgłaszali, iż przejście to jest brudne i brzydkie. Grafikę na ścianie budynku wykonali wejherowscy artyści – Artur Wyszecki i Tomasz Morek.

W ramach rewitalizacji przygotowywany jest projekt zagospodarowania tzw. starego basenu przy ul. Kalwaryjskiej, gdzie mają powstać „Wodne Ogrody”.

Realizowany jest program „Czyste powietrze Gminy Miasta Wejherowa - Wymiana źródeł energii cieplnej na ekologiczne”, z którego mogą skorzystać mieszkańcy z budynków w zabytkowym centrum, ale również z osiedli domków jednorodzinnych. 

 

Wszyscy otrzymali dotację

- Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie do 30 procent kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnego ogrzewania na bardziej ekologiczne, czyli likwidacja starych pieców węglowych i zastąpienie ich przyłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej OPEC, instalację ogrzewania gazowego, pomp ciepła lub paneli słonecznych. To ważny element rewitalizacji - podkreśla wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski, który przez wiele lat, jako zastępca prezydenta w latach 1999-2010 zajmował się rewitalizacją. - W tym roku taką dotację otrzyma 14 budynków w Wejherowie - wszyscy, którzy złożyli wnioski. 

 

Dotychczasowe efekty rewitalizacji

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Wejherowa na lata 2008-2015  zaplanowano 19 projektów i były one realizowane przez Prezydenta i Radę Miasta Wejherowa, gminne jednostki organizacyjne oraz instytucje, firmy i osoby prywatne. Większość z nich wykonano, inne są w trakcie realizacji.

Do realizacji z udziałem dofinansowania z Unii Europejskiej wybrano 4 kluczowe projekty: WCK Filharmonię Kaszubską, Park Miejski im. Majkowskiego, ul. Wałową i tereny przyległe, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Cedron. Wszystkie uzyskały dofinansowanie i zostały zakończone.

Łączna wartość wszystkich projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych przez samorząd to ok. 90 mln zł.  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH