Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
26°
niedziela, 14.08.2022 r. imieniny:Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dofinansowanie na likwidację i utylizację azbestu

Dofinansowanie na likwidację i utylizację azbestu

Przypominamy mieszkańcom miasta Wejherowa, że mają możliwość skorzystania z dofinansowania dla osób fizycznych, usuwających wyroby zawierające azbest z terenu administracyjnego miasta Wejherowa. Dofinansowanie polega na poniesieniu przez Miasto Wejherowo kosztów odbioru odpadów zawierających azbest (z terenu nieruchomości, na której się znajdują), transportu i przekazania ich do unieszkodliwienia.

Formularze wniosków o dofinansowanie i druki do pobrania na stronie www.bip.wejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 104 (tel. 58 677 71 16).

O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości – budynku mieszkalnego, gospodarczego, lub innego obiektu, z którego usuwany będzie wyrób zawierający azbest, jest mieszkańcem miasta Wejherowa oraz nie zalega z podatkami i opłatami za daną nieruchomość.

Ponadto zwracamy uwagę, iż demontażu wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego, gospodarczego lub innego obiektu nie wolno wykonywać we własnym zakresie. Demontażu może dokonać jedynie firma posiadająca stosowne zezwolenie.

Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Tylko materiały właściwie użytkowane i dobrze zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Wszelkie nieprawidłowe działania mechaniczne lub nieprawidłowa konserwacja materiału zawierającego azbest jest przyczyną wachlarza patologii zdrowotnych, zwłaszcza nowotworów. Skutki wykrywalne są dopiero po wielu latach ekspozycji na wdychanie włókien azbestu. Jedynym skutecznym sposobem minimalizowania skutków ekspozycji na azbest jest jego usuwanie przez wyspecjalizowanych pracowników firm budowlanych.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH