Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 24.06.2024 r. imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dotacje dla organizacji społecznych

Dotacje dla organizacji społecznych

Przedstawiciele 15. stowarzyszeń i klubów podpisali z prezydentem Wejherowa umowy na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców w 2023 roku. Suma zawartych już umów opiewa na kwotę 206 tys. zł, a łącznie prezydent przyznał dotacje na bieżący rok dla 47. organizacji pozarządowych na kwotę 994 tys. zł. Kolejne umowy będą sukcesywnie zawierane.

Dotacje są przyznawane na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności, a głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Wejherowa w dziedzinie kultury, ochrony zdrowia, sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, a także turystyki i ochrony środowiska.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podziękował przedstawicielom organizacji pozarządowych za ich codzienną działalność, aktywność, pasję i zaangażowanie na rzecz wejherowian. W podpisaniu umów wziął udział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa i Rafał Szlas, przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Wejherowa.

- Państwa działalność w organizacjach pozarządowych, Wasza pasja do działania, społeczna aktywność sprawiają, że wejherowianie otrzymują wsparcie w różnych dziedzinach życia – od  ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, kultury, aż do spraw społecznych – powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Każda aktywność wymaga środków finansowych. W tym roku, mimo trudnej sytuacji finansowej przekazujemy na realizację zadań publicznych prawie 1 milion złotych. Jestem przekonany, że będą bardzo dobrze wykorzystane. Przed Państwem realizacja zadań, o które wnioskowaliście, życzę zatem wiele sił i energii do działania, bo to od Was zależy, jak będzie się żyło w Wejherowie i jak będzie nasze miasto postrzegane.

Organizowane przez stowarzyszenia i kluby wydarzenia, zajęcia i imprezy kierowane są do różnych grup społecznych, w tym do dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów. Jak podkreślili wszyscy przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych, przyznane dotacje pozwalają im na realizację różnego rodzaju zajęć na rzecz wejherowian.

W ramach podpisanych umów środki na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

● Stowarzyszenie Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

●. Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski

● Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych

● Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio

 ● Stowarzyszenie „Nasze Gniazdo”

● Klub Sportowy Maximus

● UKS SZÓSTKA

● Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”

● Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe

● WKS „Gryf”

● KS Tytani

● Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni”

● UKS Jedenastka

● KS Wejher

● Fundacja Razem Po Sukces

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy