Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 17.06.2024 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dotacje dla organizacji społecznych

Dotacje dla organizacji społecznych

Wejherowo wspiera różnego rodzaju projekty organizacji pozarządowych, które integrują i aktywizują mieszkańców. W tym roku prezydent Wejherowa przyznał dotacje dla 47. organizacji pozarządowych na łączną kwotę 994 tys. zł.

Przedstawiciele kolejnych 13. stowarzyszeń i klubów podpisali z prezydentem Wejherowa umowy na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców w 2023 r. Suma zawartych umów opiewa na kwotę 261,5 tys. zł, a łącznie w tym roku organizacje pozarządowe otrzymały prawie 1 milion złotych. Dotacje są przyznawane na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności, a głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Wejherowa w dziedzinie kultury, ochrony zdrowia, sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, a także turystyki i ochrony środowiska.

Zaangażowanie organizacji pozarządowych

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podziękował przedstawicielom organizacji pozarządowych za ich aktywność społeczną, pasję i zaangażowanie na rzecz wejherowian. W podpisaniu umów wziął udział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

- Organizacje pozarządowe to ważny obszar działania społecznego. To Państwo podejmujecie inicjatywy na rzecz mieszkańców w różnych obszarach naszego życia – od kultury, sportu, rekreacji po ochronę zdrowia – powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Człowiek nie może funkcjonować bez drugiego człowieka, dlatego bez Was i Waszej działalności, zaangażowania, pasji, dobrej energii, nie byłoby tak wielu ciekawych projektów, z których korzystać mogą wejherowianie. Mimo niezwykle trudnej sytuacji finansowej przekazujemy w tym roku na realizację zadań publicznych prawie 1 milion złotych i jestem przekonany, że te środki będą bardzo dobrze wykorzystane. Życzę powodzenia w realizacji zadań.

 

Przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych podkreślali, że przyznane dotacje pozwalają im na realizację różnego rodzaju zajęć na rzecz wejherowian. Organizowane przez stowarzyszenia i kluby wydarzenia, zajęcia i imprezy kierowane są do różnych grup społecznych, w tym do dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów.

 

W ramach podpisanych umów środki na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

● Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie

● Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem

● Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

● Stowarzyszenie Amazonek

● Stowarzyszenie „Żyj Godnie”

● Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”

● Stowarzyszenie SHOTOKAN

● Wejherowski Klub „APOLLO”

● UKS „Team Dragon”

● UKS „Basket – Ósemka”

● Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe

● Karate Klub

● UKS „Parkour”

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy