Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
27°
niedziela, 14.08.2022 r. imieniny:Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Działalność kryzysowa ma nieść pomoc a nie powodować kryzys
Powrót

Działalność kryzysowa ma nieść pomoc a nie powodować kryzys

Działalność kryzysowa ma nieść pomoc a nie powodować kryzys

Podczas lutowego posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego szef inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fedoruk omówił "Roczny Plan działania MZZK na 2018 rok". Przedstawił również "Analizę i ocenę funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce w oparciu o raport Rządowego centrum Bezpieczeństwa".

Andrzej Fedoruk poinformował uczestników posiedzenia, że na koniec minionego roku przedstawił Prezydentowi Miasta Wejherowa sprawozdanie z działalności MZZK, w którym zawarł m.in. zakres spraw jakimi zajmował się Zespół, nakreślił kierunki zagrożeń jakie mogą wystąpić na terenie miasta a także propozycje działań w przypadkach konkretnych sytuacji kryzysowych.  Przypomniał tematy, jakie Zespół omawiał na poszczególnych posiedzeniach w minionym roku. Przedstawił także plan działania MZZK na 2018 rok.

Podczas kolejnego posiedzenia, które zaplanowane jest na kwiecień, zostanie przedstawiony raport o ochronie środowiska zwłaszcza w kontekście smogu i zanieczyszczeń powietrza - w oparciu o Raport Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Omówiona zostanie również problematyka związana ze sprawą zmiany Prawa wodnego, zwłaszcza pod kątem zagrożeń powodziowych. Na wrzesień zaplanowane jest posiedzenie dotyczące analizy Planu MZZK, szczególnie w zakresie oceny ryzyka zagrożeń oraz priorytetów infrastruktury krytycznej. Natomiast listopadowe posiedzenie będzie przeznaczone tradycyjnie na sprawy związane z przygotowaniami do zimy.

Przedstawiając "Analizę i ocenę funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce na podstawie" Raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa szef Inspektoratu podkreślił, że wnioski wypływające z tej analizy zostały wypracowane po nawałnicy jaka dotknęła województwo pomorskie latem 2017 roku. Z analizy wynika, że część spraw o charakterze prawno-organizacyjnym, dotyczących zarządzania kryzysowego będzie musiała ulec zmianie i zostać doprecyzowana, szczególnie dotycząca szczebla samorządowego. Główna konkluzja, jaka wynika z tej analizy, mówi że  „system zarządzania kryzysowego administracji samorządowej nie zadziałał, co doprowadziło do niekontrolowanej samoorganizacji lokalnej społeczności".

Z głosów docierających z różnych gmin wynika, że wątpliwości budzi finansowanie zarządzania kryzysowego, zwłaszcza z tzw. rezerwy celowej, gdzie pojawiają się różne interpretacje przepisów ze strony Regionalnych Izb Obrachunkowych. W sytuacjach  bezpośrednich zdarzeń kryzysowych (m.in. powódź, pożar, nawałnica) nie ma czasu na złożone i czasochłonne konsultowanie decyzji, szczególnie finansowania różnych działań i potrzeb, które z konieczności wymagają natychmiastowego ich podjęcia. A to tylko jeden z wielu problemów, które wymagają ścisłego określenia - co wolno a co jest zabronione - i prawnego uregulowania. Od tego zależy nie tylko życie zdrowie osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych, ale i odpowiedzialność prawna osób związanych z organizacją pomocy i działaniem w sytuacjach kryzysowych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH