Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dzień Inwalidy Wojennego RP

Dzień Inwalidy Wojennego RP

W miniony piątek 12 kwietnia obchodziliśmy Dzień Inwalidy Wojennego RP jako upamiętnienie I Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP, który miał miejsce w dniach 12-17 kwietnia 1919 roku. Wejherowski Zarząd Oddziału ZIW RP postanowił uczcić ten dzień poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową odsłoniętą w kolegiacie z okazji 80. rocznicy utworzenia Związku Inwalidów Wojennych RP w 1999 roku

Kwiaty z dołączoną wstęgą, na której znalazł się napis „12 kwietnia - Dzień Inwalidy Wojennego RP”, złożyli uroczyście pod tablicą znajdującą się po prawej stronie za wejściem do kościoła: prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, wicestarosta Jacek Thiel, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa Leszek Szczypior, wiceprezesi Zarządu Oddziału ZIW RP Henryk Połchowski i Rafał Miszke oraz członkowie ZIW RP - Krystyna Laskowska i radny Rafał Szlas.

Wiceprezes Henryk Połchowski poinformował, że w dniach 11-12 kwietnia br. w Warszawie odbywa się kolejny Zjazd Związku Inwalidów Wojennych RP. Przypomniał też, że 25 lat temu do odsłonięcia tablicy pamiątkowej „W hołdzie Inwalidom Wojennym” przyczynili się działacze wejherowskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych m.in. prezes por. w st. spocz. Antoni Olejnik – żołnierz frontowy II Armii WP, mjr w st. spocz. Janina Czaja-Waluda – sanitariuszka spod Monte Cassino, ppor. Teodor Sikora, Krystyna Bojarska, Czesław Tamkun i inni, a także prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i starosta Grzegorz Szalewski. Odsłonięcie tablicy miało miejsce 3 września 1999 roku przy okazji obchodów 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Poświęcił ją kapelan kombatantów ks. prałat Bogusław Żurawski, a odsłonił starosta Grzegorz Szalewski. W uroczystości uczestniczył zastępca dowódcy MW wiceadmirał Jędrzej Czajkowski, kompania honorowa i orkiestra wojskowa MW oraz 31 pocztów sztandarowych.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podziękował za inicjatywę upamiętnienia Dnia Inwalidy Wojennego RP w Wejherowie, a tym samym przypomnienia ówczesnych działaczy ZIW RP, bez których wtedy nie mogła się odbyć żadna patriotyczna uroczystość, a którzy wciąż są w naszych sercach. Cześć ich pamięci!

Dodajmy, że w Wejherowie jest również ulica Inwalidów Wojennych.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy