Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
wtorek, 4.10.2022 r. imieniny:Edwina, Rosławy, Rozalii
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Eko-Fabryka w Wejherowie

Eko-Fabryka w Wejherowie

W obiektach dawnej fabryki drzewnej w Wejherowie ma powstać Eko-Fabryka. Inwestycja ma na celu stworzenie wzorcowego modelu gospodarki odpadami na terenie miasta, a realizowana będzie przez Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Jak powiedział Roman Czerwiński, prezes ZUK sp. z o.o. podczas konferencji zorganizowanej w ponadstuletnim zabytkowym budynku dawnej fabryki drzewnej przy ul. Tartacznej w Wejherowie, wybór takiej lokalizacji podyktowany jest koniecznością przeniesienia dotychczasowego punktu znajdującego się przy ul. Obrońców Helu. Wynika to z potrzeby zdecydowanego powiększenia możliwości przyjmowania odpadów segregowanych oraz stworzenia możliwości recyklingu odpadów i prowadzenia działań edukacyjnych i promocyjnych. Eko-Fabryka będzie nowym typem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

- Innowacyjność tego przedsięwzięcia będzie polegała na uzupełnieniu systemu gospodarki odpadami o komponenty umożliwiające zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenie stopnia recyklingu odpadów oraz zmniejszenie masy odpadów podlegających składowaniu – mówi Roman Czerwiński. - Istotnym aspektem obniżenia masy wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia stopnia recyklingu jest zaangażowanie społeczeństwa poprzez działania edukacyjne i promocyjne.


Centrum Edukacji Ekologicznej

W istniejącym budynku przewiduje się stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej z promocją dedykowane mieszkańcom, grupom szkolnym i zorganizowanym oraz osobom indywidualnym. Centrum będzie się składać m.in. z wydzielonej wewnętrznej ścieżki edukacyjnej dającej możliwość zobaczenia procesu gospodarki odpadami, miejsc ekspozycji stałej i czasowej, ekspozycji rzeczy odzyskanych w Warsztacie AGD i naprawy mebli, itp., a także Składu Rzeczy Używanych oraz biblioteki z odzysku „recykling pamięci”.

W Eko-Fabryce ma znaleźć się także warsztat AGD i naprawy mebli z magazynami. Będzie to miejsce naprawy przedmiotów wielkogabarytowych (mebli) oraz zużytego sprzętu RTV/AGD pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów oraz przywiezionych do zakładu przez mieszkańców do Punktu Przyjęcia Przedmiotów Przeznaczonych do Ponownego Użycia. Warsztat będzie wyposażony w niezbędny sprzęt do napraw (stanowisko ogólne, stanowisko obróbki drewna oraz renowacji antyków, stanowisko AGD). W części warsztatu planowane jest usytuowanie miejsca ekspozycji oraz witryny dla odzyskanych i naprawionych przedmiotów.

Ważnym elementem Eko-Fabryki będzie Strefa Recyklingu i Upcyklingu – Park Naukowo – Maszynowy. Do Strefy dostarczane będą odpady zebrane w selektywnej zbiórce w formule door-to-door oraz przekazane przez mieszkańców do POPPU (Punktu Przyjęcia Przedmiotów Przeznaczonych do Ponownego Użycia), a także do PSZOK.

 

 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH