Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
26°
niedziela, 14.08.2022 r. imieniny:Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 3 stycznia 2022 r.
Powrót

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 3 stycznia 2022 r.

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 3 stycznia 2022 r.
Urząd miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195

Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 3 stycznia 2022 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniom polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Prezydent Miasta Wejherowa działając na podstawie § 21 ust. 5 ww. rozporządzenia informuje, że do odwołania Urząd Miejski w Wejherowie wykonuje większość zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mieszkańcy Miasta proszeni są o załatwianie spraw:

● telefonicznie (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)
– Urzędnicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw oraz
pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić zdalnie (wykaz numerów telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html),

● drogą elektroniczną (miasto@wejherowo.pl),

● przez platformę ePUAP (ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka),

● drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84 – 200 Wejherowo,

● poprzez pozostawienie dokumentów w Skrzynce Podawczej znajdującej się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). Dokumenty będą wyjmowane następnego dnia roboczego i rejestrowane z faktyczną datą wpływu do Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Do odwołania nie będą wydawane potwierdzenia złożenia pism do Urzędu, za wyjątkiem pism składanych bezpośrednio na stanowisku obsługiwanym przez pracownika Kancelarii Ogólnej (tylko w wyjątkowych sytuacjach).

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Wejherowie dokładają wszelkich starań, aby pomimo stanu epidemii załatwiać wszystkie sprawy w możliwie najkrótszym terminie. Priorytetowo będą traktowane zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, tj. w szczególności sprawy z zakresu:

- rejestracji stanu cywilnego,

- ewidencji ludności i dowodów osobistych,

- pomocy społecznej,

- świadczenia usług komunalnych,

- budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego,

- ochrony środowiska,

- inne o których mowa w § 21 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Klientów Urzędu, którzy z uzasadnionego powodu nie mogą załatwić sprawy zdalnie, prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym Wydziałem w celu umówienia terminu wizyty w Urzędzie. Klienci zgłaszający się do Urzędu Miejskiego w Wejherowie proszeni są o kierowanie się do Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze budynku przy ul. 12 Marca 195 i stosowanie się do zaleceń pracowników oraz wywieszonych komunikatów. Podczas wizyty w Urzędzie konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa, tj. w szczególności zachowanie odstępu od pozostałych osób (min. 1,5 m), zakrycie nosa i ust, obowiązkowa dezynfekcja rąk. Zwracamy uwagę, że w szczególnych sytuacjach, osoby oczekujące na załatwienie sprawy mogą zostać poproszone o poczekanie na zewnątrz budynku.

Pomimo wprowadzanych udogodnień, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, apelujemy o załatwianie spraw bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na współpracę.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH