Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.07.2024 r. imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Informacja PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. - nowa taryfa za wodę i ścieki
Powrót

Informacja PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. - nowa taryfa za wodę i ścieki

Informacja PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. - nowa taryfa za wodę i ścieki

Jak informujePrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, od 19 lipca obowiązywać zacznie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie obsługiwanych przez PEWIK miast Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, gminy wiejskiej Wejherowo oraz części gminy Kosakowo.

 

Nowa taryfa - https://www.pewik.gdynia.pl/o-spolce/taryfa-cennik - zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie obowiązywała przez kolejne 36 miesięcy.

Cena wody dla mieszkańców w pierwszych 12. miesiącach wzrośnie o 14,3%, a ścieków o 16,3% w stosunku do cen obecnie obowiązujących i wyniesie odpowiednio 5,05 zł/m3 netto (woda) i 6,63 zł/m3 netto (ścieki). Przy średnim miesięcznym zużyciu wody 3 m3/osobę łączny rachunek za wodę i ścieki w 4-osobowym gospodarstwie domowym, licząc z podatkiem VAT 8%, wzrośnie o 20,22 zł.
W kolejnych 12 miesiącach ceny wody i ścieków wzrosną odpowiednio o 5,9% i 5,1%, a w trzecim roku obowiązywania taryfy o 2,6% i 2,2%.

Ceny PEWiK

Jak informuje PEWiK, nowa taryfa, zatwierdzona trzy lata po dotychczas obowiązującej, jest odzwierciedleniem obecnych cen energii elektrycznej, paliw, materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz usług remontowych.

Mają one decydujący wpływ na koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Energia zdrożała w tym czasie o 122%, paliwa o 57%, materiały o 32%, a usługi o 25%.
Od trzech lat PEWIK GDYNIA funkcjonuje w warunkach, kiedy ustalone w 2020 roku obowiązujące ceny taryfowe nie zapewniają pokrycia niezbędnych kosztów. Pomimo wprowadzanych w przedsiębiorstwie oszczędności rok 2021 zakończyło stratą na działalności wynoszącą ponad 1 milion, a rok 2022 ponad 3 miliony złotych.

Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarne

Jak podkreśla PEWiK, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w kalkulacji stawek taryfowych mogą być uwzględnione wyłącznie wydatki niezbędne do świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zasadność kosztów i poprawność ich kalkulacji są szczegółowo weryfikowane przez zatwierdzający taryfę organ administracji, jakim jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy