Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
18°
niedziela, 9.05.2021 r. imieniny: Grzegorza, Karoliny, Karola
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Jak chronić się przed koronawirusem?

Jak chronić się przed koronawirusem?

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wsparcia przez samorządy kampanii edukacyjnej dedykowanej profilaktyce zakażeń koronawirusem zamieszczamy najważniejsze informacje z Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia o tym jak chronić się przed zakażeniem wirusem COVID19. 

Jak wynika z Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego aktualnie nie ma  wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów, gdzie stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

Koronawirus

jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości. Wirus przenosi się:

a) bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),

b) pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

 

Zalecenia

W związku z tym, że nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, istotnie ograniczających ryzyko zakażenia:

- Często myć ręce używając mydła i wody.

- Zasłaniać twarz podczas kichania i kaszlu.

- Zachować bezpieczną odległość - co najmniej 1 metra od rozmówcy.

- Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

- Mając gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z kraju objętego koronawirusem nie przychodzić do szkoły i zasięgnąć niezwłocznie pomocy medycznej. 

- Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.

- Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia np. przeciw grypie.

 

Kryteria kwalifikacji

do dalszego postępowania: osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną mówią, że  postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

a) kryteria kliniczne - każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność

b) kryteria epidemiologiczne - każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa1;

- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

W informacji skierowanej do dyrektorów szkół jest zalecenie, aby w przypadku ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni, u którego zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszl, duszność i problemy z oddychaniem, należy bezzwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić  bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie określony dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli po powrocie z rejonu zagrożenia nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów należy przez kolejne 14 dni kontrolować stan zdrowia i mierzyć temperaturę ciała.

 

WAŻNE!

Na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590, można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

Zainteresowanym polecamy strony internetowe:mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH