Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.07.2024 r. imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Jaka jest zieleń miejska w Wejherowie?

Jaka jest zieleń miejska w Wejherowie?
Parking na ul. Wałowej
W latach 2011-2022 w naszym mieście usunięto 1841 szt. drzew, a posadzono 2861 szt, czyli więcej o ponad 1000 drzew. Wycinki i nasadzenia związane były zarówno z inwestycjami miejskimi i prywatnymi, jak również ze złym stanem usuniętych drzew. Prezentujemy raport o nowo nasadzonej zieleni miejskiej w najbardziej przystępnej zdjęciowej formie.
 
W lutym br. zapowiedzieliśmy, że na wiosnę przygotujemy i przekażemy mieszkańcom specjalny raport na temat zieleni miejskiej prezentujący jej rzeczywisty obraz. Przedstawiamy w formie zdjęciowej nowe nasadzenia wykonane przez miasto w ostatnich kilkunastu latach w następujących miejscach:
 
ul. Św. Anny 
 
 
 
 
 
 
Łącznik ul. Dworcowej z ul. Spacerową 
 
 
 
 
ul. 12 Marca 
 
 
 
 
 
 Park Cedron

 
 
 
 
 ul. Kalwaryjska 
 
 
 
 ul. Kopernika 
 
 
 
 
 ul. Konopnicka 
 
 
ul. Krofeya 
 
 
 
Ścieżka na rzeką Cedron 
 
 
 
 
 
 
 
 
ul. Morska 
 
 
 
 
 
ul. Necla 
 
 
 
 
ul. Ofiar Piaśnicy 
 
 
 
 
 Parking przy ul. Strzeleckiej oraz ul. Roszczynialskiego 
 
 
 
 
 
Parking przy ul. Dworcowej i ul. Kopernika 
 
 
 
 
 
 ul. Pomorska 
 
 
 
 
 
ul. Orzeszkowej 
 
 
 
 
 
Łącznik ul. Kalwaryjskiej z ul. Strzelecką 
 
 
 
ul. Sikorskiego 
 
 
 
 
ul. Usługowa 
 
 
 
 
 ul. Wałowa
 
 
 
 
 
 
ul. Waśkowskiego 
 
 
 
ul. Wschodnia 
 
 
 
ul. Dzięcielskiego 
 
 
 
 
Raport nie obejmuje wszystkich nowych nasadzeń dokonanych przez miasto z uwagi na bardzo dużą liczbę nasadzonych drzew i mnogość miejsc z nasadzeniami, a także nasadzeń prywatnych, za które odpowiadają właściciele posesji.  
 
W ostatnich latach w mieście zasadzono tysiące drzew i krzewów, jako nasadzenie zamienne za drzewa, których usunięcie było konieczne z uwagi na kolizje podczas inwestycji oraz zasadzone dodatkowo. Ta zieleń wtopiła się w krajobraz miejski, są też dorodne okazy. Należy zwrócić uwagę, że część usuniętych drzew była w złym stanie. Przykłady drzew chorych i starych widać w połamanych czy powywracanych drzewach po większych wichurach i stanowią one poważne zagrożenia dla ludzi oraz mienia. 
 
Podkreślić trzeba zaangażowanie i dbałość mieszkańców o swoje posesje i balkony, m.in. już 26 raz uczestniczą w konkursie na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród organizowanym przez Prezydenta Miasta. Mieszkańcy skorzystali również np. z 1300. szt. sadzonek drzew i krzewów sadzonek, które bezpłatnie przekazało im miasto w ramach akcji KLIMATycznie w Wejherowie.
 
Wejherowo często nazywane jest przez mieszkańców i turystów, „zielonym miastem”. Otoczone jest lasami, do których mieszkańcy mają nieograniczony dostęp – od północy Puszczą Darżlubską, a od południa lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Mieszkańcy mogą też korzystać z parków, zielonych skwerów i terenów spacerowych. Jest zieleń osiedlowa, przyuliczna oraz łąki wzdłuż rzeki Redy i doliny rzeki Cedron. Władze miasta i mieszkańcy dbają o zieleń, m.in. w tym kierunku kształtują oraz planują zieloną przestrzeń w Wejherowie.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy