Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
wtorek, 4.10.2022 r. imieniny:Edwina, Rosławy, Rozalii
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Kolejne konsultacje z przedsiębiorcami w sprawie ul. Budowlanych
Powrót

Kolejne konsultacje z przedsiębiorcami w sprawie ul. Budowlanych

Kolejne konsultacje z przedsiębiorcami w sprawie ul. Budowlanych
Konsultacje z przedsiębiorcami w sprawie ul. Budowlanych

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej służby miejskie starają się pracować efektywnie. W minionym tygodniu miało miejsce spotkanie zastępcy prezydenta Beaty Rutkiewicz z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Regionalnej Izbie Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie. Rozmawiano o projekcie przebudowy ul. Budowlanych w Wejherowie.

W trakcie spotkania omawiano projekt przebudowy tej ulicy, która ma bardzo duże znaczenie dla dzielnicy przemysłowej i znajdującej się w pobliżu działających przedsiębiorstw szkoły. Zarówno szkoła, jak i same przedsiębiorstwa generują duży ruch, co przy braku miejsc postojowych, a także złej jakości nawierzchni, zagraża  bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego między innymi uczniów i klientów odwiedzających firmy.

Przedsiębiorcy udali się w teren, aby przyjrzeć się zaprojektowanym rozwiązaniom.  Zaproponowali też pewne zmiany w planie zagospodarowania terenu. W wyniku podjętych rozmów i konsultacji wypracowano kompromis pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców, a możliwościami techniczno-inwestycyjnymi miasta. Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz poinformowała, że  miasto wystąpiło o dofinansowanie przebudowy ul. Budowlanych z kilku źródeł m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin realizacji tej inwestycji będzie zależeć od uzyskania dofinansowania i jego wysokości oraz możliwości finansowych miasta.

Przypomnijmy, że w ramach planowanej przebudowy istniejącej ulicy Budowlanych powstanie nowa jezdnia o szerokości 7 m wraz z obustronnymi chodnikami, a także jednostronną ścieżką rowerową o szerokości 2 m. Przebudowane zostaną wszystkie istniejące zjazdy indywidualne i publiczne. Wzdłuż nowo projektowanej drogi zostaną wybudowane miejsca postojowe dla ok. 60  samochodów oraz 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Powstanie tutaj nowa sieć oświetleniowa, sieć kanalizacji deszczowej i kanał technologiczny. Skablowana zostanie także istniejąca sieć napowietrzna elektroenergetyczna oraz usunięte zostaną kolizje z istniejącymi sieciami. W rejonie szkoły, dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, wykonane zostaną wyspowe progi zwalniające.

Dodajmy, że przebudowa ul. Budowlanych ma na celu również uzupełnienie dwóch inwestycji drogowych: zaprojektowanego połączenia ulicy Przemysłowej z drogą krajową nr 6 przy Powiatowym Urzędzie Pracy oraz drogi powiatowej, tj. ul. Tartacznej, której projektowanie prowadzi Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

W spotkaniu ze strony miasta uczestniczyli też: kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Mirosław Ziemann oraz inspektor Klaudia Dąbrowska z Wydziału  Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Fot. M.Naskręt

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH