Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
18°
wtorek, 6.06.2023 r. imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Kolejny etap Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa – powstała ul. Św. Anny
Powrót

Kolejny etap Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa – powstała ul. Św. Anny

Kolejny etap Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa – powstała ul. Św. Anny

W Śródmieściu Wejherowa wybudowana została nowa ulica – Św. Anny, która połączyła Mickiewicza i ul. Parkową, a parking przy ul. Mickiewicza przeszedł gruntowną metamorfozę. Na realizację tej inwestycji, w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa", władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne.

Teren w centrum miasta pomiędzy ulicami Mickiewicza i Parkową, do tej pory niezagospodarowany, zyskał nowe oblicze i funkcjonalność.Powstał ciąg pieszo-jezdny, który połączył wejherowski rynek z parkiem.Wykonawcą prac była firma LATO-BRUK ze Strzebielina. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 2,8 mln zł, w tym ok. 80 proc. to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

- Inwestycja polegająca na budowie nowej ulicy wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Klasztorną a św. Jacka, jest jednym z elementów dużego projektu dotyczącego Rewitalizacji Śródmieścia, który prowadzimy w Wejherowie etapami od wielu lat – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Ten teren, do tej pory niezagospodarowany i zaniedbany, zyskał nowy blask. Właściciele posesji zyskali dojazd, a dla mieszkańców powstało bezpieczne przejście z placu Jakuba Wejhera do parku. Mam nadzieję, że ta przestrzeń w centrum miasta spodoba się mieszkańcom.

Nowy ciąg pieszo-jezdny do parku

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, tereny w centrum miasta są od wielu lat systematycznie rewitalizowane.

- Nowo powstała ulica Św. Anny wraz z wyremontowanym parkingiem przy ul. Mickiewicza poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców w tym kwartale ulic - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Do tej pory, na tym terenie znajdował się parking w złym stanie technicznym, a przejazd do ul. Parkowej był uciążliwy dla mieszkańców. Powstał ciąg pieszo-jezdny i aby był w pełni bezpieczny, przebudowaliśmy przejście dla pieszych w ulicy Parkowej, przesunęliśmy wjazd do parku po to, aby stworzyć kolejne bezpieczne wejście do tego miejsca. do tej pory krzyżował się wjazd dla samochodów na parking z wejściem dla pieszych. Z kolei na ulicy Mickiewicza przebudowaliśmy parking, na którym powstały ogrody deszczowe, udało się dokonać kolejnych nasadzeń. Wspólnie ze starostwem wyremontowany został także chodnik w ul. Mickiewicza.

Swojego zadowolenia z nowej inwestycji nie kryli wejherowscy radni obecni na odbiorze m.in. Jacek Gafka, przewodniczący Rady Miasta, Leszek Szczypior, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Piotr Bochiński i Henryk Jarosz.

W odbiorze uczestniczyli także m.in. Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, Jarosław Maciejewski z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Anna Lewandowska, skarbnik Wejherowa i Bogusław Suwara, sekretarz miasta.

Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1.

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” realizowany był w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dla których Instytucją Pośredniczącą jest Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot.


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH