Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
19°
wtorek, 9.08.2022 r. imieniny:Klary, Romana, Rozyny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Kompetencje nauczycieli przedmiotem konferencji w SP nr 6
Powrót

Kompetencje nauczycieli przedmiotem konferencji w SP nr 6

Kompetencje nauczycieli przedmiotem konferencji w SP nr 6

O kompetencjach nauczycieli rozmawiano podczas konferencji Pomorskiego Forum Nauczycieli, które odbyło się w wejherowskiej Szkole Podstawowej nr 6 pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa. W konferencji uczestniczyła Monika Kończyk, Pomorskiego  Kuratora Oświaty w Gdańsku.

Otwarcia konferencji dokonał prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreślając, że szkoła i edukacja odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka i dlatego podjęcie tematu kompetencji nauczyciela przez Forum jest w pełni uzasadnione. Prezydent wyraził zadowolenie, że na miejsce konferencji wybrano właśnie Wejherowo.

Dyrektor szkoły Piotr Litwin podkreślił, że konferencja jest efektem współpracy Szkoły Podstawowej nr 6 i Konsorcjum Edukacyjnego Edu-Team, którego głównym założeniem jest stworzenie wspólnej platformy w zakresie wymiany doświadczeń edukacyjnych.

- Jest to pierwsze wydarzenie tego typu na Pomorzu, zainicjowane i zorganizowane dzięki współpracy międzysektorowej: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych – zaznaczył Piotr Litwin.

Wiele interesujących zagadnień związanych z kompetencjami nauczycieli przedstawiła Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty podkreślając, że w profilowaniu awansu zawodowego nauczycieli trzeba jednak pamiętać aby studia podyplomowe i uzyskiwane certyfikaty było przydatne w szkole i zasadne. Obecnie w województwie pomorskim zawód nauczyciela wykonuje 82, 26% kobiet i 17,74 mężczyzn. Ranga zawodu porównywana jest do rangi prawnika i lekarza. Dzięki rozwojowi edukacyjnemu kadry nauczycielskiej już 51,03% nauczycieli posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, 19,10 % nauczyciela mianowanego a 17,79%  nauczyciela kontraktowego. Nauczycieli stażyści stanowią 2,84% a nauczyciele bez stopnia awansowego jedynie 6,24%.

Jak poinformowała Monika Kończyk w dniach 15-17 listopada 2018 roku odbędzie się Pomorski Hackaton Edukacyjny, czyli rodzaj maratonu dla kreatywnych edukatorów. Do optymalizacji pracy i efektywności komunikacji wewnętrznej Pomorskie Kuratorium Oświaty wykorzystuje program Office 365 jako Kuratorium w Chmurze. Do podobnego wykorzystania programu zachęca również szkoły.

W trakcie konferencji o realnej potrzebie utworzenia Pomorskiego Forum Nauczycieli mówiła prezes Edu-Team Bietka Kamińska. Wyniki badań nad postawą nauczyciela przedstawiła dr Magdalena Zając, zaś pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi omówiła Jolanta Kamińska. Dr Magdalena Grywaga opowiedziała jak wykorzystać mechanizmy gier w procesie nauczania. Natomiast o DigCompEdu, czyli cyfrowych kompetencjach nauczycieli, mówił Waldemar Węgrzynowski z firmy Wawelit. A o tym jak widzą naszych uczniów przedsiębiorcy opowiedział  Michał Rynkowski z firmy Energo-Skaner.

W konferencji uczestniczyli m.in. zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz,. przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz i dyrektor Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych Dorota Popiołek.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH