Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie
Urząd Marszałkowski w Gdńsku

w sprawie przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Na podstawie art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 283) Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że:

Została podjęta uchwała nr 309/XXlV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Z treścią ww. uchwały oraz z uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku w Departamencie Środowiska i Rolnictwa, ul. Augustyńskiego 2 lub na stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego:

https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmoqowe.html (BIP UMWP -> Sprawy do zalatwienia -> Srodowisko, rolnictwo, zasoby naturalne -> Uchwaly antysmogowe).

W podpisie: Członek Zarządu Józef Sarnowski

Ponadto z-ca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Tadeusz Styn informuje, że na ww. stronie internetowej w połowie listopada br. zostaną zamieszczone na temat „uchwały antysmogowej dla miast” materiały informacyjne (ulotki, broszury i plakaty), które zostaną przekazane do gmin i starostw powiatowych w I kwartale 2021 roku.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy