Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 25.02.2024 r. imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Konkurs na nazwę pomorskiego biletu metropolitalnego

Konkurs na nazwę pomorskiego biletu metropolitalnego

Na Pomorzu trwają prace nad systemem, który pozwoli na podróżowanie różnymi środkami komunikacji zbiorowej korzystając z jednego biletu. Trwa konkurs na nazwę tego systemu - do 16 stycznia każdy może zgłosić swoją propozycję. Główną nagrodą jest nowoczesny smartfon.

 

Swoje propozycje nazwy dla nowego systemu można zgłaszać pod adresem www.biletpomorze.pl, na specjalnym formularzu. Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jedną nazwę, jednak każda z nich powinna być zapisana na odrębnym formularzu zgłoszeniowym.

- Zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie, tym bardziej, że z tego biletu korzystać będą mieszkańcy Wejherowa – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Zgodnie z planem wspólny bilet ma zacząć funkcjonować od 2010 roku.

 

Organizator konkursu Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia – Sopot podkreśla, że nazwa biletu powinna być łatwo zapamiętywalna, prosta w wymowie - także dla obcokrajowców, prosta w odmianie, powinna wywoływać pozytywne skojarzenia, oryginalna - nigdy wcześniej niestosowana, nie powinna także kojarzyć się z występującymi już na rynku markami. Nie może przekraczać długości trzech wyrazów (preferowana długość 1-2 wyrazów) i 15 znaków. Dobrze byłoby, gdyby nazwa niosła skojarzenia z takimi pojęciami jak: bilet, transport publiczny, mobilność, nowoczesność, wygoda, płatność, pasażer, podróż, innowacja, województwo pomorskie,może eksponować atuty związane z atrakcyjnością Pomorza.

Nazwa może być opatrzona krótkim uzasadnieniem (do 300 znaków ze spacjami).

 

W dniach 24-30 stycznia na stronie www.biletpomorze.pl będzie można głosować na wybrane przez kapitułę konkursu nazwy. Finał - ogłoszenie nazwy, nagrody dla uczestników odbędzie się 6 lutego 2019.

 

Pomorski bilet metropolitalny

Jak podaje inwestor systemu, system będzie się składał z bazy centralnej, zawierające konta pasażerów oraz z identyfikatorów. Identyfikatorem pasażera będzie mógł się stać smartfon, karta czy bilet papierowy z kodem QR. Pasażer, wsiadając do dowolnego pojazdu, będzie musiał się jedynie odbić na specjalnym czytniku, a system dokona już całej reszty formalności – rozpozna pasażera, jego ulgi, rozpozna pojazd i trasę przejazdu, rozpozna jakie są ceny biletów u danego przewoźnika, a po zakończonej podróży naliczy najlepszą z możliwych opłat.

Taki właśnie pomorski bilet metropolitalny będą mieli mieszkańcy naszego regionu już od 2020 roku. Co bardzo ważne, bilet ten nie będzie obejmował jedynie środków komunikacji zbiorowej w okolicach Trójmiasta. Obejmie on swoim zasięgiem całe Pomorze – także tereny oddalone od Gdańska, Gdyni czy Sopotu ponad 100 km. Pasażer będzie mógł się przesiadać wielokrotnie – z pociągu na autobus, z autobusu na tramwaj, trolejbus czy nawet na rower metropolitalny MEVO, a system sam naliczy należności

 

Na potrzeby dokumentacji technicznej, inżynierowie i informatycy pracujący w spółce InnoBaltica (która projektuje system) posługują się nazwą Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności. Określenie to jest jednak zbyt skomplikowane, aby sprawnie się nim posługiwać na co dzień. Dlatego potrzebna jest nowa, przejrzysta nazwa własna dla systemu ujednoliconych płatności za bilety.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy