Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
piątek, 7.05.2021 r. imieniny: Augusta, Gizeli, Ludomiry
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Rada ds. młodzieży działająca przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku ogłasza Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Z wędką blisko natury”. Konkurs ma na celu popularyzację wędkarstwa i zainteresowanie otaczającą przyrodą poprzez rozwijanie zdolności plastycznych.

Regulamin Konkursu przewiduje trzy kategorie wiekowe: do lat 9, do 12 lat oraz do lat 16. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane 3 nagrody dodatkowe. Możliwe jest przyznanie wyróżnień. Technika wykonania prac jest dowolna (bez prac sypkich i przestrzennych). Format rozmiaru pracy – do A3. Uczestnik konkursu może nadesłać do 2 prac w następujących kategoriach: ludzie, ryby, środowisko.

Podpisane prace (z podaniem roku urodzenia) należy przesłać w terminie do 31.06.2021 r. pod adres: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, 80-850 Gdańsk ul. Rajska 2 - z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu najlepszych prac i autorów nastąpi na stronie internetowej Okręgu Gdańskiego PZW www.pzw.gda.pl Decyzja komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych i danych osobowych do publikacji na wszelkich polach swojej aktywności. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych związanych z wędkarstwem.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH