Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
czwartek, 17.06.2021 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Konkurs poetycki "Morze, nasze morze"

  Komitet Organizacyjny XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu ogłasza konkurs poetycki poświęcony tematyce morskiej i propagujący tradycje naszego regionu. Jeden z nagrodzonych utworów może w przyszłości posłużyć kompozytorom jako inspiracja do stworzenia hymnu Festiwalu. Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury. Konkurs ma na celu:* promocję miasta Wejherowa i Festiwalu Pieśni o Morzu;* propagowanie historii i tradycji regionu nadmorskiego;* upowszechnianie piękna języka polskiego;* rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką wśród dzieci i młodzieży;* propagowanie regionu kaszubskiego, jego tradycji i zwyczajów;* ukazanie piękna języka kaszubskiego;* integrację różnych pokoleń środowiska twórczego: od dzieci i młodzieży szkolnej, aż doprofesjonalnych twórców;* popularyzację twórczości poetyckiej;* rozwijanie twórczej wyobraźni. Konkurs obejmuje 5 kategorii wiekowych:* uczniowie klas I-III szkół podstawowych,* uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,* uczniowie szkół gimnazjalnych,* uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,* osoby dorosłe. a) Na konkurs należy nadesłać dwa wcześniej  niepublikowane wiersze,  w trzech egzemplarzach, na adres:Wejherowskie Centrum Kultury ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowob) Uwaga: Jeden z wierszy może być napisany w języku kaszubskim, jednak nie jest to wymóg obowiązkowy.Termin nadsyłania prac: 28.04.2006 r.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.05.2006 r. w sali WCK.Uwagi dla uczestników konkursu:1. Teksty należy podpisać pseudonimem.2. Do zestawu wierszy należy dołączyć podpisaną pseudonimem zaklejoną kopertę,zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, adres domowy lub szkoły, nazwiskoopiekuna lub nauczyciela.3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, wszyscy uczestnicy - dyplomyuczestnictwa.4. Przewiduje się przyznanie specjalnej nagrody dla najlepszego wiersza napisanego wjęzyku kaszubskim.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania otrzymanych tekstów.Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu finałowego XIX Festiwalu Pieśni o Morzu.  
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH