Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
sobota, 3.12.2022 r. imieniny:Hilarego, Franciszki, Ksawery
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji
Powrót

Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

 Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji
Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji
W związku z przystąpieniem miasta Wejherowa do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji do 24 listopada są prowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Wejherowa. W związku z tym 21 listopada br. w Filharmonii Kaszubskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Wejherowa.
 
Wejherowo od lat korzysta z programu rewitalizacji śródmieścia miasta, o czym informuje zastępca prezydenta miasta, Beata RutkiewiczRewitalizacja trwa od wielu, wielu lat. Jesteśmy w tej chwili na końcówce programu z dofinansowaniem unijnym, który się kończy. Natomiast płynnie wchodzimy w następny i właśnie po to przygotowujemy kolejną diagnozę miasta i kolejny, ale tym razem nie lokalny, a Gminny Program Rewitalizacji.
 
Prowadzone konsultacje społeczne to pierwszy krok do powstania tego ważnego dokumentu dla miasta, o czym mówi Edyta Tomczak z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. - Dzisiaj spotykamy się na pierwszych konsultacjach związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji. Obowiązkowym elementem tego programu jest diagnoza delimitacyjna, polega ona na badaniu różnych zjawisk problemowych, które występują na terenie całego miasta Wejherowa w rozłożeniu przestrzennym. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyznaczyć obszar, który powinien zostać zrewitalizowany.
 
Wyznaczony podczas spotkania obszar miasta Wejherowa zajmuje 4,6% powierzchni miasta i jest zamieszkały przez 23% mieszkańców miasta.
 
  
Następnym etapem projektu będzie przygotowanie dokumentu docelowego, czyli Gminnego Programu Rewitalizacji, który ma charakter strategiczno-operacyjny i umożliwi ubieganie się o środki unijne.
 
Uwagi w postaci elektronicznej można składać do 24 listopada br. poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/W9I5C5D5Q5O5V9G3G
 
Badanie ankietowe z użyciem formularza ankiety badawczej dostępnej w wersji on-line pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/Q1X5C6M0T5Q9N5L2C
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH