Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 16.06.2024 r. imieniny: Aliny, Anety, Benona
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Konsultacje z mieszkańcami Osiedla SIKORSKI PARK

Konsultacje z mieszkańcami Osiedla SIKORSKI PARK

Radny ze Śmiechowa Piotr Bochiński prowadzi konsultacje z mieszkańcami w sprawie budowy drogi osiedlowej i miejsc parkingowych na Osiedlu Sikorski Park. Radny skierował do mieszkańców osiedla list zapraszając do współpracy i wyrażania opinii, nie tylko w sprawie drogi. W efekcie otrzymał od mieszkańców e-maile, telefony, a także spotykał się osobiście z osobami, które odpowiedziały na list. W jednym ze spotkań wzięła udział m.in. zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz.

Miasto w ramach budowy Węzła Śmiechowo (Zryw) wybuduje wewnętrzną drogę osiedlową na Sikorski Parku. Było to wielokrotnie zapowiadane przez władze miasta, m.in. w  pismach skierowanych do wspólnot mieszkaniowych nr WIGKiOŚ.7021.202.2016.DK z dnia 10.10.2016 r., WIGKiOŚ.7021.229.2018.DK z dnia 12.09.2018 r. i nr WOO.152.34.DB z dnia 31.08.2020 r. Z przyczyn technicznych konieczne było zaczekanie z budową drogi osiedlowej do czasu budowy Zrywu i obecnie przeszedł czas realizacji obietnicy. Wymaga to ustalenia szczegółów wykonania drogi osiedlowej i parkingów, weryfikacji założeń koncepcji projektowej, co jest właśnie przedmiotem konsultacji radnego Piotra Bochińskiego z mieszkańcami.

Pierwsze wnioski z konsultacji

- Część mieszkańców wskazuje na wykonanie jezdni z kostki brukowej wraz z chodnikiem, ale część na jezdni chce wykonania asfaltu. Większość oczekuje zwrócenia szczególnej uwagi na powstanie miejsc parkingowych przy ulicy, ale pojawiły się głosy dotyczące powstania przy ulicy terenów zielonych i ścieżki rowerowej, co jednak istotnie zmniejszyłoby ilość miejsc parkingowych z uwagi na ograniczony teren. – informuje radny Piotr Bochiński -  Należy bowiem zauważyć, że drogę i miejsca parkingowe Urząd Miejski może zrealizować włącznie na terenie, którego właścicielem jest miasto. Urząd nie może wykonać inwestycji na terenie wspólnot mieszkaniowych, gdyż przepisy zabraniają wydatkowania środków publicznych na terenach prywatnych. W przekazanych opiniach mieszkańcy oczekują też pozostawienia linii autobusowej nr 16.

Mapka przedstawia strukturę własności gruntów na osiedlu.

Lepsze efekty inwestycji

Pomysłów w sprawie drogi i innych jest więcej. Sprawa inwestycji wymaga dalszych konsultacji z mieszkańcami, które radny zamierza prowadzić, m.in. chce wspólnie poszukać rozwiązań, które zminimalizują trudności w okresie budowy. Każda inwestycja podczas jej realizacji powoduje przejściowe problemy i niedogodności, zwłaszcza dla sąsiadów. Tak jest przecież ze zwykłym remontem w mieszkaniu, jak i podczas budowy dużego węzła drogowego.

Całość wniosków z konsultacji Piotr Bochiński będzie sukcesywnie przekazywał do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, aby osiągnąć lepsze efekty inwestycji.

                       

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy