Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 24.10.2021 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Lokalny Program Rewitalizacji Wejherowa do roku 2022

Lokalny Program Rewitalizacji Wejherowa do roku 2022

Wejherowscy radni przyjęli Lokalny Program Rewitalizacji Wejherowa do roku 2022. Jest on kontynuacją dotychczasowych działań, ale zawiera szereg nowych zadań i realizowany będzie z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa i kolejne inwestycje są dla niego jednym z najważniejszych zadań, gdyż przynoszą korzyści wejherowianom i podnoszą jakość życia w mieście.

- Wejherowo od wielu lat prowadzi działania rewitalizacyjne – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Od dłuższego czasu trwały przygotowania do kolejnego etapu rewitalizacji, również w kontekście możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

W ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono szerokie konsultacje społecznych podczas, których można było zaproponować inwestycje, jak również działania, które zintegrują mieszkańców, zgłosić pomysł na aktywizację społeczną oraz zaproponować sposób na spędzenie czasu wolnego. Zorganizowano cykl warsztatów z udziałem przedstawicieli różnych środowisk miasta, w tym radnych, przedstawicieli środowisk społecznych, lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców zainteresowanych problematyką rewitalizacji. Warsztaty prowadził prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Odbyły się także dwa spacery studyjne. W ramach konsultacji społecznych zorganizowany został w wejherowskim parku Piknik Rewitalizacyjny, podczas którego wejherowianie mieli okazję wyrazićswoją opinię na temat dotychczasowych, jak i planowanych działań Miasta Wejherowa w tym zakresie. Mieszkańcy mieli możliwość wyrażania swojego zdanie również w formie ankiet.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH