Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 24.10.2021 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Medal Miasta Wejherowa dla OSW nr 2 dla Niesłyszacych z okazji Jubileuszu 100-lecia
Powrót

Medal Miasta Wejherowa dla OSW nr 2 dla Niesłyszacych z okazji Jubileuszu 100-lecia

Medal Miasta Wejherowa dla OSW nr 2 dla Niesłyszacych z okazji Jubileuszu 100-lecia
Medal Miasta Wejherowa dla OSW nr 2 dla Niesłyszacych z okazji Jubileuszu 100-lecia

Z okazji 100-lecia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie zorganizowano Galę Jubileuszową w Filharmonii Kaszubskiej. Uroczystość była transmitowana online na stronie internetowej www.osw2wejherowo.pl

W trakcie Gali Jubileuszowej wykonano Hymn Ośrodka zatytułowany "Język Życia" ze słowami Tomasza Fopke i muzyką Weroniki Korthals-Tartas. Ten melodyjny utwór zaśpiewała osobiście Weronika Korthals-Tartas wraz z grupą taneczno-wokalną uczniów, za co wykonawcy i twórcy zebrali gorące brawa. W trakcie gali uczestnicy tego wydarzenia obejrzeli scenkę teatralną oraz film nakręcony przez uczniów obrazujący działalność i wizerunek Ośrodka. Uznanie wzbudziły zarówno umiejętności komunikacji głosem w wykonaniu niesłyszących i słabosłyszących uczniów zaprezentowane w trakcie nagrywania filmu, jak również nowocześnie rozbudowana baza edukacyjna z pracowniami do nauki zawodu i obiektami sportowymi, które dzięki zdjęciom z drona, można było zobaczyć jak wyglądają z lotu ptaka.

Medal Miasta Wejherowa

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, któremu towarzyszył zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, z okazji Jubileuszu 100-lecia szkoły przekazał na ręce dyrektor Eweliny Lulińskiej Medal Miasta Wejherowa.

- Medal Miasta Wejherowa to najwyższe wyróżnienie jakie może nadać prezydent Wejherowa. Przyznaję go Ośrodkowi w uznaniu zasług w dziedzinie podnoszenia standardów nauczania, godnych naśladowania wyników pracy surdopedagogicznej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, ciągłego rozwoju placówki oraz realizacji cennych inicjatyw kulturalno – oświatowych integrujących lokalną społeczność.Życzę dalszych sukcesów, powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach i budowaniu chlubnej historii Ośrodka – podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt

Gratulacje, nagrody i wyróżnienia

Z okazji Jubileuszu zasłużeni i wyróżniający się pracownicy tej placówki zostali uhonorowani nagrodami Marszałka Województwa Pomorskiego i nagrodami Dyrektora Ośrodka. Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymali: dr Ewelina Lulińska, Anna Twardowska-Gac, Marzenna Garbacz, Maciej Zagórowicz, Katarzyna Malinowska-Rezk i Anna Świetlik-Ciba. Także dyrektor dr n. med. Ewelina Lulińska z okazji świętowanego Jubileuszu odebrała dowody uznania, gratulacje i życzenia od zaproszonych gości.

Podczas gali List Prezydenta RP skierowany do dyrekcji, pracowników i uczniów Ośrodka odczytał Piotr Karczewski - doradca Prezydenta RP, wiceprzewodniczący Zarządu Sejmiku Województwa Pomorskiego. Życzenia Pani Dyrektor złożył też współpracujący z OSW nr 2 poseł Kazimierz Plocke. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk przekazał na rzecz Ośrodka dotację w wys. 100 tys. zł oraz kluczyki do osobowego  busa marki Mercedes, który został ustawiony przed wejściem do Filharmonii Kaszubskiej.

Z życzeniami i gratulacjami  dla Jubilata wystąpili m.in. członek zarządu woj. pom. Józef Sarnowski, dyrektor departamentu edukacji i sportu woj. pom. Adam Krawiec,  byli wicemarszałkowie sejmiku pomorskiego Krzysztof Trawicki i Czesław Elzanowski, dyrektor strategii i nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Jerzy Wiśniewski, wizytator Lucyna Hoszcz, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej - Zbigniew Stencel, starszy wejherowskiego cechu Ryszard Pionk i inni.

W uroczystości uczestniczyli byli dyrektorzy Ośrodka Ryszard Gazda, Kazimierz Czapiewski, Dariusz Szymerowski, przedstawiciele instytucji i służb mundurowych, delegacje szkół bliźniaczych z całej Polski, Rady Rodziców i pracownicy Ośrodka, rodzice uczniów itp.

Dodajmy, że przed rozpoczęciem Gali Jubileuszowej Ośrodka w wejherowskiej kolegiacie miała miejsce uroczysta Msza św. , którą odprawił ks. prałat Tadeusz Reszka. Nabożeństwo uświetniła obecność wielu pocztów sztandarowych, w tym poczet sztandarowy jednostki Marynarki Wojennej RP  i orkiestra dęta w strojach kaszubskich.

Z historii Ośrodka dla Niesłyszacych

Pomorski Krajowy Zakład dla Głuchoniemych w Wejherowie powstał 1 września 1921 roku a jego kierownictwo objął Leonard Retzlaff, który sprawował tę funkcję do 1926 roku. W okresie przedwojennym obiektem kierowali kolejno: Franciszek Jereczek (1926-33) i ks. Józef Bartel (1933-39). W latach okupacji hitlerowskiej szkoła była zamknięta. W 1945 roku powstał tu Krajowy Zakład Opieki Społecznej, w ramach którego Elżbieta Spiegolska zorganizowała szkołę dla dzieci głuchych, którą od 1946 roku kierował Józef Kamiński. Od roku 1950 rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Głuchych a rok później otwarte zostały warsztaty szkolne. Samodzielny Państwowy Zakład dla Głuchych powstał w 1957 roku. Do 1972 roku kierował nim Józef Kotewicz. W 1976 roku zostało utworzone Technikum Budowlane dla Głuchych, które było pierwszą w Polsce pełną szkołą średnią dla młodzieży niesłyszącej. W 1983 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych otrzymał imię Jana Siestrzyńskiego. Od 1995 roku rozpoczęło działalność przedszkole i internat. Od 2005 roku organem prowadzącym Ośrodka został Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Kierowali nim kolejno: Jan Szutta (1972-74), dr Henryk Stankiewicz (1974-83), Ryszard Gazda (1983-1999), Kazimierz Czapiewski (1999-2000), Dariusz Szymerowski (2000-2011), a od 1 września 2011 - Ewelina Lulińska.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH