Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
29°
niedziela, 9.08.2020 r. imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Miasto chciało pomóc, Regionalna Izba Obrachunkowa nie wyraziła zgody
Powrót

Miasto chciało pomóc, Regionalna Izba Obrachunkowa nie wyraziła zgody

Miasto chciało pomóc, Regionalna Izba Obrachunkowa nie wyraziła zgody

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uchyliła uchwałę Rady Miasta Wejherowa w zakresie ustalającym niższe stawki podatków od nieruchomości dla emerytów i rencistów na rok 2020. Tym sam będą płacili stawki ogólne, bez prawie 30% ulgi.

Od początku lat 90-tych emeryci i renciści w Wejherowie płacili niższe podatki od gruntów i budynków wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Tak samo miało być w roku przyszłym. Na wniosek prezydenta Wejherowa, Rada Miasta w dniu 24 września 2019 r. podjęła uchwałę Nr VIIIk/XIII/132/2019, w której uchwalono że stawki podatku od gruntów i budynków wykorzystanych na cele mieszkaniowe przez emerytów i rencistów będą o prawie 30% niższe, niż stawki ogólne na te cele. Emeryci i renciści mieli w 2020 roku płacić 35 gr. za 1m2 gruntu (stawka ogólna to 48 gr. za1 m2) i 56 gr. za1 m2powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (stawka ogólna to 78 gr. za1 m2). Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontroluje finanse samorządów, po raz pierwszy w historii stwierdziła nieważność omawianych zapisów uchwały Rady Miasta Wejherowa, gdyż w tym przypadku cyt. „...rada gminy nie może różnicować wysokości podatku od nieruchomości...”.

- Bardzo nad tym ubolewamy. Chcieliśmy – jak zawsze – ulżyć emerytom i rencistom w podatku od nieruchomości i w ten sposób im pomóc. Wszyscy wiemy, że wielu z nich ma problemy finansowe – podkreśla zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz – Pomimo, że takie  ulgi w podatkach były w Wejherowie od wielu lat, to w tym roku Regionalna Izba Obrachunkowa nam na to nie pozwoliła i uchyliła uchwałę Rady Miasta w tym punkcie. Sama treść tegorocznej uchwały, poza nowymi stawkami, była identyczna, jak w uchwałach z lat poprzednich, które nie budziły zastrzeżeń Izby.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH