Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
wtorek, 30.05.2023 r. imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Miasto dofinansuje remont kolejnych kamienic

Miasto dofinansuje remont kolejnych kamienic
Podpisanie dotacji na remont dwóch zabytkowych kamienic w Wejherowie

Dotację na remont dwóch zabytkowych kamienic w Wejherowie - przy ul. Wniebowstąpienia 19 i 3 Maja 22 w łącznej kwocie 115 tys. zł otrzymały dwie wspólnoty mieszkaniowe. Przedstawicielki wspólnot podpisały umowy w obecności Beaty Rutkiewicz, zastępcy prezydenta Miasta Wejherowa.

Miasto Wejherowo od piętnastu lat konsekwentnie i systematycznie wspiera finansowo renowację zabytkowych obiektów. Dotychczas miejskie dotacje otrzymało kilkadziesiąt obiektów na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł.

Dotacje na remont frontowej elewacji otrzymały dwie zabytkowe kamienice: przy ul. Wniebowstąpienia 19 – kwotę 80 tys. zł i 3 Maja 22 – 35 tys. zł. Prace są niezbędne dla poprawy wizerunku i utrzymania budynków w należytym stanie technicznym. Przyczynią się do podkreślenia walorów historycznych zabudowy miejskiej.

- Cieszymy się ogromnie, mówię tu w imieniu wszystkich mieszkańców budynku, z otrzymanej dotacji, która pozwoli nam na remont naszego ponadstuletniego budynku – mówi Anna Ryszowska, ze Wspólnoty Mieszkaniowej Wniebowstąpienia 19.

- Każda kwota na remonty, zwłaszcza budynków zabytkowych, jest niezwykle przydatna. Dzięki tej kwocie będziemy mogli wykonać remont elewacji frontowej ściany naszego budynku – mówi Maria Tauber ul. 3 Maja 22.

Z miejskich dotacji remontowane i restaurowane są nie tylko zabytkowe obiekty sakralne, ale także kamienice mieszkalne i budynki użyteczności publicznej. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że dbałość o zabytki to obowiązek włodarzy miasta, stąd każdego roku przeznaczana jest konkretna kwota na te inwestycje.

Podziękowania należą się wszystkim właścicielom i zarządcom zabytkowych budynków za dbałość o swoje obiekty – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Jest to duże wyzwanie, ale także satysfakcja z efektów renowacji.

Właściciele muszą uzyskać decyzje konserwatora zabytków pozwalające na realizacje robót, zadbać o wkład własny finansowy oraz wybrać wykonawcę, który zapewni wysoki standard wykonania prac budowlanych pod nadzorem konserwatorskim.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH