Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
środa, 27.09.2023 r. imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Biuletyn Informacji Publicznej
 • Strona główna
 • Miasto obniża cenę za tonę węgla na 1750 zł - jeszcze tylko miesiąc na złożenie wniosku
Powrót

Miasto obniża cenę za tonę węgla na 1750 zł - jeszcze tylko miesiąc na złożenie wniosku

Miasto obniża cenę za tonę węgla na 1750 zł - jeszcze tylko miesiąc na złożenie wniosku

W związku z nowelizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Miasto Wejherowo, informuje, że został wydłużony okres działania ustawowego systemu dystrybucji węgla. Od dnia 11 maja br., można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach ogłoszonej sprzedaży końcowej co pozwoli zaopatrzyć się mieszkańcom w większą ilość węgla po akceptowalnych społecznie cenach i stworzyć zapasy dające zabezpieczenie energetyczne w kolejnym sezonie. Cena za jedną tonę paliwa stałego wynosi dla mieszkańca 1.750,00 zł. Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca 2023 r. na węgiel, który pozostał w gminie, natomiast sama sprzedaż trwać będzie do 31 lipca 2023 r. Zniesiony został również limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych. Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

 

 1. Gdzie znajdę wniosek o zakup węgla w preferencyjnej cenie?
  Wniosek można pobrać ze strony internetowej Miasta www.wejherowo.pl oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie www.mops.wejherowo.pl Dostępna jest również wersja papierowa udostępniona w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kusocińskiego 17.

 

 1. Gdzie należy składać wniosek?

Wnioski będą przyjmowane od dnia 11 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17, w następujących godzinach:

 • w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 10.00 oraz od 14.00 do 17.00;
 • od wtorku do czwartku w godzinach: od godz. 7.30 do 11.00 oraz od 13.00 do 15.00;
 • w piątki w godzinach od godz. 7.30 do 11.00.

Wniosek o zakup paliwa stałego składa się raz na dany okres, na piśmie lub w przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego, można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058 677 79 81 w godzinach 10.00-13.00.

 

 1. Kto jest uprawniony do zakupu po preferencyjnej cenie.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W przypadku w którym osoba nie złożyła do tej pory takiego wniosku, Prezydent Miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 8 ust. 2 ustawy).

 

 1. Kto ponosi koszty transportu węgla do gospodarstwa domowego?

Zgodnie z ustawą osoba kupująca węgiel ponosi koszty jego transportu do swojego gospodarstwa. Transport może zorganizować we własnym zakresie.

 

 1. Ile można zakupić węgla w tej cenie?

Niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

 

 1. Kto zajmować się będzie dystrybucją węgla?

Gmina Miasta Wejherowa zawarła umowę na dystrybucję węgla z dwoma składami:

 

Skup Złomu Krzysztof Kowalski

ul. Słoneczna 67

84-241 Gościcino

Drew - Nord Gracjan Tobiaski

ul. Cezarego Klimka 20

84-241 Gościcino

 

 1. Gmina Miasta Wejherowa nie ma wpływu na jakość węgla. Certyfikat, jaki otrzymała Gmina Miasta Wejherowa na zakupione paliwo stałe został opublikowany na stronie BIP oraz na stronie internetowej Miasta.

 

 1. O terminie wpłaty wnioskodawca zostanie poinformowany przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie na adres e-mail podany we wniosku lub telefonicznie na nr telefonu podany we wniosku lub pisemnie na adres korespondencyjny, zgodny ze złożonym wnioskiem.

 

 1. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy nr 95 1160 2202 0000 0005 4761 7929.

UWAGA:

 • W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać: imię, nazwisko i adres wnioskodawcy wskazany we wniosku.
 • Wpłaty dokonane w placówkach Poczty Polskiej są zwolnione z opłat.

 

 1. Po potwierdzeniu dokonania wpłaty na powyższy rachunek przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wnioskodawca otrzyma potwierdzenie, upoważniające go do odbioru paliwa stałego, o czym zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany we wniosku nr telefonu.
 2. Warunkiem odbioru paliwa stałego po preferencyjnej cenie przez wnioskodawcę będzie pozytywnie zweryfikowany wniosek, potwierdzenie przez MOPS wpłaty na rachunek bankowy oraz potwierdzenie upoważniające do odbioru paliwa stałego we wskazanym miejscu odbioru węgla.

 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH