Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 21.03.2023 r. imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Miasto przygotowuje się do zimy

Miasto przygotowuje się do zimy

Podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego rozmawiano w wejherowskim Urzędzie Miejskim o stanie przygotowań do zimy. Oprócz członków zespołu w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele służb drogowych. 

Sekretarz miasta Bogusław Suwara zaapelował do zarządców dróg i osób odpowiedzialnych za utrzymanie przejezdności dróg na terenie miasta, o monitorowanie sytuacji na drogach i ciągach pieszo-jezdnych zwracając w pierwszej kolejności szczególną uwagę na trasy komunikacji miejskiej i drogi dojazdowe do szpitala.

Andrzej Fedoruk – szef Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w wejherowskim Urzędzie Miejskim poinformował o Zarządzeniu Prezydenta Miasta Wejherowa nr 185 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego do Akcji Zimowej 20178/2018, któremu przewodniczy zastępca prezydenta miasta Wejherowa Beata Rutkiewicz. Zastępcą przewodniczącego jest Stanisław Brzozowski, kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pełnomocnikiem przewodniczącego ds. wykonawstwa jest Jarosław Jędrzejewski, dyrektor Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, a pełnomocnikiem przewodniczącego ds. organizacyjno-technicznych jest Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej. Uczestnicy otrzymali wykaz osób odpowiedzialnych za działania w ramach Akcji Zimowej z numerami telefonów, pod które trzeba dzwonić w sprawach interwencji, co w razie wystąpienia szczególnych okoliczności pozwoli na szybkie i skuteczne reagowanie.

Szef inspektoratu poinformował również o piśmie Wojewody Pomorskiego w sprawie przygotowań do Akcji Zimowej, w której wojewoda przypomina o prowadzeniu bieżącej analizy sytuacji na drogach, rozpoznania możliwości tymczasowego zakwaterowania osób w razie ewakuacji i zapewnienia im ciepłych napojów, podjęcia stosownych działań wobec osób bezdomnych i nietrzeźwych w przypadku wystąpienia niskich temperatur, przypomnieniu właścicielom nieruchomości oraz administratorom osiedli i wspólnot mieszkaniowych o obowiązku usuwania zalegającego na dachach śniegu i sopli, a także zintensyfikowanie akcji informacyjnej o warunkach zimowych.

Stan przygotowań do zimy zreferowali m.in. zastępca komendanta powiatowego PSP Grzegorz Kmiecik, prezes OSP Zenon Frankowski, komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji Marek Koniewski, kierownik Rejonu Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzy Wyczyński, dyrektor WZNK Jarosław Jędrzejewski oraz dyrektor ZUK Roman Czerwiński.

 

Wszystkim zainteresowanym śledzeniem sytuacji drogowej na terenie powiatu wejherowskiego i województwa pomorskiego polecamy linki do prowadzonych na bieżąco map zarządów drogowych, które są dostępne na następujących stronach internetowych:

http://mapy.zarzaddrogowy.pl/zdp/wejherowo_zima.html

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/mapa-utrudnien-i-akcja-zima/

http://www.zarzaddrogowy.pl/mapy.html

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH