Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
20°
wtorek, 9.08.2022 r. imieniny:Klary, Romana, Rozyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Miasto walczy z zagrożeniem koronawirusem

Miasto walczy z zagrożeniem koronawirusem

Informacje wg stanu na 08.05.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) urzędy oraz jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym mają wykonywać je „w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów”.

Prezydent Miasta Wejherowa działając na podstawie § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia informuje, że do odwołania Urząd Miejski w Wejherowie wykonuje większość zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mieszkańcy Miasta proszeni są o załatwianie spraw:

  • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) – urzędnicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw oraz pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić zdalnie (wykaz numerów telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html),
  • drogą elektroniczną (miasto@wejherowo.pl),
  • przez platformę ePUAP (ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84 – 200 Wejherowo,
  • poprzez pozostawienie dokumentów w Skrzynce Podawczej znajdującej się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30). Dokumenty będą wyjmowane następnego dnia roboczego i rejestrowane z faktyczną datą wpływu do Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Do odwołania nie będą wydawane potwierdzenia złożenia pism do Urzędu, za wyjątkiem pism składanych bezpośrednio na stanowisku obsługiwanym przez pracownika Kancelarii Ogólnej (tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. oferty przetargowe)
  • więcej informacji dot. funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wejherowie - TUTAJ

Od 16 marca zawieszono zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych - szkoły, przedszkola i żłobki publiczne i niepubliczne na terenie Wejherowa.

  • ***AKTUALIZACJA*** Od 11 maja zgodnie z decyzją rządu i wydanymi zaleceniami oraz wytycznymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa wznawiają działalność, tj. Przedszkole Samorządowe nr 3 im. „Wesołej Ósemki”, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. „Kubusia Puchatka” oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

● od 16 kwietnia zgodnie z decyzją rządu, mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Więcej informacji - TUTAJ 

● W związku z trudną sytuacją gospodarczą i społeczną wywołaną epidemią koronawirusa, która znacząco wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej wejherowian. Prezydent Miasta, Krzysztof Hildebrandt podjął decyzje o obniżeniu maksymalnej stawki czynszu. Więcej informacji - TUTAJ

●  Wejherowski Budżet Obywatelski został przesunięty na rok 2021. Więcej informacji - TUTAJ

Miasto zakupiło maseczki ochronne wielokrotnego użytku dla mieszkańców powyżej 60. roku życia, które były rozdawane 23 i 24 kwietnia na placu Jakuba Wejhera oraz w siedzibie Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ul. Kopernika 13

odwołano wydarzenia społeczno-kulturalne, sportowe oraz o innym charakterze, gdzie przywidywane było zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników;

 zawieszono rekrutację do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych. Więcej informacji TUTAJ.

zamknięto krytą pływalnię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (SP nr 8)

● zamknięto Filharmonię Kaszubską. W związku z tym oferta kulturalna WCK-u przeniosła się do przestrzeni internetu, m.in. w każdy piątek w godzinach wieczornych będzie można obejrzeć spektakl online. Więcej na stronie www.wck.org.pl;

zamknięto Miejską Bibliotekę Publiczną. Jednak, jak mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, tym którzy nie zdążyli wypożyczyć lektur w formie tradycyjnej, wejherowska biblioteka poleca dostęp do tysięcy e-booków na platformie Legimi. Do wyczerpania miesięcznej puli specjalnych kodów można pobrać je telefonicznie, dzwoniąc do biblioteki (tel. 58 677-65-70).

  • ***AKTUALIZACJA*** 26 kwietnia rząd uchylił zakaz działalności niektórych instytucji kultury, w tym bibliotek. Zaznaczone zostało, że placówki te będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie jest w trakcie przygotowań do bezpiecznego udostępnienia zbiorów czytelnikom w najbliższym możliwym czasie. O terminie ponownego otwarcia i nowych zasadach korzystania z bibliotecznej oferty, zgodnych z wytycznymi odpowiednich organów, bibliotekarze poinformują wkrótce na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

zawieszono zajęcia w Świetlicach Opiekuńczo-Wychowawczych działających przy MOPS oraz Klubie Integracji Społecznej „Śródmieście”

w autobusach komunikacji miejskiej MZK, kierowcy do odwołania nie sprzedają biletów; Na wszystkich liniach wejherowskiej komunikacji miejskiej w dni powszednie obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w soboty. 

aktualne wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 dostępne TUTAJ

 Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. na polecenie Prezydenta Miasta codziennie odkażają przystanki autobusowe na terenie Wejherowa, w szczególności ławki i tablice z rozkładem jazdy. Więcej informacji - TUTAJ 

w  Strefie Płatnego Parkowania nie są pobierane opłaty za parkowanie

zamknięto wszystkie place zabaw administrowane przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Urząd Miejski w Wejherowie zaapelował do wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych, aby także podjęły takie samo działanie względem placów zabaw będących w ich administracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie uruchomił specjalny numer telefonu: 572 240 482, pod którym - od poniedziałku do piątku w godz. 8-19 - można uzyskać wsparcie psychologiczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie uruchomił telefon dyżurny 58 677 79 63 przeznaczony wyłącznie dla samotnych osób w podeszłym wieku powyżej 65 roku życia, nie posiadających rodziny, nie mogących poruszać się samodzielnie i nie mających możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb w ramach pomocy sąsiedzkiej. MOPS uruchomił dodatkowy telefon dyżurny 58 677 79 60, który w sytuacji kryzysowej – po godzinach pracy ośrodka – zostanie przekierowany na numer alarmowy.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów i Biuro Obsługi Mieszkańców Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz Biuro Obsługi Klienta  EKOZUK Sp. z o.o. pracuje wyłącznie w trybie obsługi telefonicznej  (58) 676-95-50 lub obsługi drogą elektroniczną. bok@zukwejherowo.pl lub bok@ekozuk.pl

na stronie internetowej miasta zamieszczona została lista lokalnych lokali oferujących swoje potrawy na wynos lub dowóz. Lista jest otwarta wciąż dopisują się nowe lokale. Pełny wykaz dostępny TUTAJ

władze miasta zdobyły dodatkowe środki w wysokości 413.070,60 zł na projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Więcej informacji TUTAJ

● #RazemPokonamyWirusa - wspólna inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Gryf. Więcej informacji - TUTAJ

● Wejherowo kupiło laptopy dla szkół podstawowych. Więcej informacji - TUTAJ 

● Odwołano majowe imprezy w Wejherowie. Więcej informacji - TUTAJ

● Oświadczenie Prezydenta Wejherowa w sprawie skutków finansowych koronawirusa 

● Od 4 maja otwarte obiekty sportowe. Więcej informacji - TUTAJ

● Dezynfekcja centrum Wejherowa. Więcej informacji - TUTAJ


Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi:

Pomorską Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą GRYF w ramach akcji #RazemPokonamyWirusa! organizuje pomoc – w zrobieniu zakupów osobom starszym i zakup ciepłych posiłków personelowi Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Związkiem Harcerstwa Polskiego i Ochotniczą Strażą Pożarną w Wejherowie, które oferują swoją pomoc w zrobieniu zakupów

Miasto wspiera przedsiębiorców
 
Prezydent Miasta, Krzysztof Hildebrandt podjął decyzje o dwóch ulgach:
  1. Najemcy lokali gastronomicznych należących do miasta, którzy prowadzą działalność, jaka została objęta zakazem wynikającym ze wspomnianego rozporządzenia, zostaną zwolnieni z czynszu.
  2. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gastronomiczną objętą zakazem odroczymy płatność lokalnych podatków za okres od marca do czerwca br.
W obu przypadkach będzie to wymagało wniosku zainteresowanych, gdyż innej możliwości nie przewiduje prawo. Natomiast bieżące informacje dotyczące małych i średnich przedsiębiorców znajdziemy na stronie rzecznika MSP.
 
● Komunikat z dnia 29.03.2020 r. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Bukowa Sp. z o.o. w Wejherowie - TUTAJ

Bieżące informacje związane z nowym wirusem zamieszcza także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie www.psse-wejherowo.pl, tel. 58 677 79 05, 58 677 79 19 lub tel. alarmowy: 697 611 090.

W przypadku nasilonych objawów można zadzwonić pod nr alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział:

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – 58 341 55 47; Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni tel. 58 622 42 12

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH