Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.04.2024 r. imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Miasto wspiera organizacje społeczne

Miasto wspiera organizacje społeczne

Przedstawiciele 14. stowarzyszeń i klubów podpisali z Prezydentem Miasta Wejherowa umowy na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców w 2024 roku. Suma zawartych umów w dniu 20 lutego br. opiewa na kwotę 420 tys. zł. Łącznie prezydent przyznał dotacje na bieżący rok dla 46. organizacji pozarządowych na kwotę 1 060 tys. zł. Kolejne umowy będą zawierane sukcesywnie.

Miasto co roku wspiera organizacje społeczne. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przypomniał, że dotacje są przyznawane na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności, a głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Wejherowa w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, a także turystyki i ochrony środowiska. Prezydent podziękował przedstawicielom wszystkich organizacji pozarządowych za ich codzienną działalność, aktywność, pasję i zaangażowanie na rzecz wejherowian. 

- Bogactwo życie społecznego w Wejherowie w dużym stopniu zależy od aktywności organizacji i stowarzyszeń jakie działają w mieście. W Wejherowie bardzo dużo się dzieje i to jest wasza zasługa. Jesteśmy dumni, że do konkursu o dotacje z miasta przystąpiło 46 organizacji, a każda aktywność wymaga przecież środków finansowych. Dlatego na ten cel przeznaczyliśmy ponad milion zł – mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt.

Organizowane przez stowarzyszenia społeczne i kluby sportowe wydarzenia, zajęcia i imprezy kierowane są do różnych grup społecznych, w tym do dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów. Jak podkreślili wszyscy przedstawiciele stowarzyszeń i klubów, przyznane dotacje pozwalają im na realizację różnego rodzaju zajęć na rzecz wejherowian.

W podpisaniu umów wziął udział m.in. Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa i Rafał Szlas, przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Wejherowa.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy