Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
sobota, 3.12.2022 r. imieniny:Hilarego, Franciszki, Ksawery
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Miejsca parkingowe i zieleniec w centrum miasta

Miejsca parkingowe i zieleniec w centrum miasta
Teren pomiędzy ulicami Dworcową i Kopernika
Kolejny fragment Wejherowa – teren pomiędzy ulicami Dworcową i Kopernika został zmodernizowany i uporządkowany. Powstały tu ulice dojazdowe, nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców oraz rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Muzycznej, jak również dużo zieleni z ławkami, trawnikami i krzewami. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa", na którą władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne. Realizacja inwestycji przebiegała z trudnościami.
 
- Ten teren, położony w centrum miasta, do tej pory był zaniedbany, niezagospodarowany i niedostępny dla większości mieszkańców, poza tym często chowały się tam osoby spożywające alkohol. Obecnie zaszła ogromna, zasadnicza zmiana i ten wewnętrzny kwartał będzie służył wszystkim mieszkańcom  -  nie kryje satysfakcji miejski radny Rafał Szlas, który zabiegał o realizację tej inwestycji i wylicza – Wejherowianie zyskali dwie drogi publiczne o uspokojonym ruchu, chodniki, parking wraz z oświetleniem i monitoringiem, indywidualne zjazdy do budynków. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej i podziemny zbiornik retencyjny. Zlikwidowano część istniejących i szpecących ogrodzeń, szopek i furtek, a nasadzono nowe drzewa i krzewy, odpowiadające nowej kompozycji przestrzeni publicznej, jak również posadzono zieleń niską. Ponadto zamontowano ławki i kosze na śmieci. Całość terenu zyskała nowe oblicze i funkcjonalność, a także charakter odpowiedni do sąsiedztwa historycznej ulicy Kopernika.
 
- Poprzez wybudowanie nowego układu komunikacyjnego łączącego obie ulice w centrum miasta, chcieliśmy uporządkować i zagospodarować ten teren, którego byliśmy właścicielem, a jednocześnie zapewnić mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo ruchu – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta – Zależało nam także na tym, aby podobnie jak przy przebudowie sąsiadującej z tym terenem ulicy Kopernika, stworzyć odpowiedni charakter tej przestrzeni położonej, tak blisko historycznego centrum miasta. Przebudowa tego kwartału miasta opóźniła się z winy Wykonawcy, który miał problemy  związane z organizacją własnej firmy i wykonaniem zadania. Duży wpływ na to miała także bardzo trudna sytuacja gospodarcza w kraju związana z drastycznymi wzrostami cen materiałów budowlanych, energii, paliwa. Inwestycja była realizowana w pandemii, potem wybuchła wojna w Ukrainie. Ostatecznie jednak udało się zakończy roboty budowlane, chociaż niektóre kwestie nadal wymagają poprawek.
 
Wykonawcą inwestycji była  firma Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” z Niepoczołowic. Koszt prac wyniósł prawie 2 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” na poziomie 70 procent. Swój udział w tej inwestycji miała spółka PEWiK, która współfinansowała zadanie w kwocie ponad 51 tys. zł.
 
Ponadto w ramach rewitalizacji podwórek Miasto odnowiło posesje przy budynkach na ul. Kopernika 1 i ul. Kopernika 22, których jest właścicielem. Warto również zaznaczyć, iż równolegle do rewitalizacji trwała termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 22, zaś na jego jednej ze ścian powstanie jeszcze w tym roku mural. Na tej ulicy znajdują się jeszcze inne nieruchomości, którymi administruje Miasto, ale nie mają one unormowanej sytuacji prawnej w związku, z czym nie mogą podlegać obecnie pracom modernizacyjnym. Prywatni właściciel podwórek przy ul. Kopernika nie wzięli udziału w konkursie na dofinasowanie modernizacji w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.
 
Przed przebudową
 
 
Po przebudowie 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH