Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
wtorek, 4.10.2022 r. imieniny:Edwina, Rosławy, Rozalii
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Mieszkańcy mogą korzystać z nowego parkingu przy dworcu PKP
Powrót

Mieszkańcy mogą korzystać z nowego parkingu przy dworcu PKP

Mieszkańcy mogą korzystać z nowego parkingu przy dworcu PKP

Władze Wejherowa oddały dziś do użytku mieszkańców parking wielofunkcyjny pomiędzy drogą krajową nr 6 a torami PKP, przy dworcu kolejowym. Parking stanowi nową infrastrukturę komunikacyjną miasta i jest podstawowym elementem Węzła Integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa), który usprawni i połączy transport indywidualny ze środkami transportu zbiorowego.

Pomimo, że cały projekt nie został jeszcze zakończony i w okolicy trwają jeszcze roboty budowlane przy innych obiektach, Urząd Miejski w Wejherowie we współpracy z wykonawcą zadania firmą SKANSKA S.A. otrzymał decyzję na użytkowanie wykonanego już parkingu wraz z drogami dojazdowymi, który jako część inwestycji został dopuszczony do ruchu i eksploatacji. Wartość zakresu robót oddanych do użytku to 10,2 mln zł.

W przekazaniu do użytkowania uczestniczyły władze Wejherowa oraz dyrektor Piotr Kęsikowski z firmy SKANSKA S.A., która na zlecenie miasta jest wykonawcą zadania. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że pomimo szalejącego koronawirusa Urząd Miejski i firmy wykonawcze starają się pracować w tych trudnych warunkach i bezpiecznie realizować zdania.

- Bardzo się cieszymy, iż możemy w końcu oddać lokalnej społeczności część inwestycji. Napewno znacząco ułatwi to życie mieszkańców Miasta, ale również mieszkańców powiatu – mówi dyrektor Piotr Kęsikowski ze SKANSKA S.A..


172 miejsca parkingowe, miejsce na autobusy, taxi i rowery 

Parking został zrealizowany w oparciu o projekt „Budowa Węzła Integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi”, na co władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny G-G-S. Projekty drogowe w zakresie węzłów integracyjnych realizowane są w 24. lokalizacjach na terenie Stowarzyszenia.

Zadaniem węzła integracyjnego jest umożliwienie dojazdu mieszkańcom różnymi środkami transportu indywidualnego i ich pozostawienie, a następnie przesiadka na transport zbiorowy. Jak informuje zastępca prezydenta miasta Beata Rutkiewicz, parking skomunikowany jest z drogą krajową nr 6, a także z pobliskimi obiektami handlowymi i stacją paliw. Na parkingu znajdują się łącznie 172 miejsca postojowe, w tym 11 dla osób niepełnosprawnych. Wydzielono 9 miejsc do zatrzymania typu KISS&RIDE („pocałuj i jedź”), 7 miejsc postojowych TAXI, 2 zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi.

Wybudowano także drogi dojazdowe i ciągi piesze z kostki betonowej. Obok parkingu wzdłuż drogi krajowej nr 6 powstała ścieżka rowerowa o długości 723 metrów, a na parkingu została usytuowana wiata rowerowa i stojaki łącznie na 48 rowerów. Zadbano o ławki, kosze śmietnikowe i zieleń uliczną. Wykonano 2 windy umożliwiające zjazd bezpośrednio do tunelu prowadzącego do dworca PKP, a także oświetlenie i monitoring wizyjny czuwający nad bezpieczeństwem osób i pojazdów. Parking posiada pełną infrastrukturę podziemną, m.in. kanalizację deszczową.

O wcześniejsze oddanie do użytkowania potrzebnego mieszkańcom parkingu, zanim zakończą się pozostałe roboty w okolicy i cały projekt, wnioskowali m.in. radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo i Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH