Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 24.10.2021 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Mieszkańcy pomagają zmieniać miasto

Mieszkańcy pomagają zmieniać miasto

Dobiegły końca warsztaty związane z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Piotra Lorensa z Politechniki Gdańskiej.

Podczas warsztatów w dniu 5 lipca br. podsumowano rezultaty dotychczasowych spotkań, które odbywały się w lutym, czerwcu i lipcu w Filharmonii Kaszubskiej. W ramach  warsztatów przeprowadzono również dwa spacery studyjne po obszarze zdegradowanym (luty i czerwiec) oraz piknik w Parku Miejskim (26 czerwca). W trakcie ostatnich warsztatów dokonano m.in. weryfikacji opisów „projektów zintegrowanych” jako mechanizmu integracji działań w różnych sferach oraz doprecyzowano ramy finansowe w określeniu do planowanych przedsięwzięć zintegrowanych. W ramach projektów zintegrowanych wskazano następujące działania: projekt „Wejherowskie Ulice”, projekt Centrum Integracyjne „Wodne Ogrody” i „Zielone Podwórka”.

Określono też system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji, a także system monitoringu i oceny skuteczności planowanych działań w celu możliwości wprowadzania modyfikacji do programu. W dyskusji plenarnej mieszkańcy zaproponowali, aby podmiotem koordynującym całość prac nad rewitalizacją był Urząd Miejski w Wejherowie, zaś  monitorowanie i ocenę postępów w realizacji programu prowadziła komisja Rady Miasta z udziałem przedstawicieli mieszkańców.  

Prof. Piotr Lorens powiedział, że praca na warsztatach przebiegała bardzo dobrze przy dużym zaangażowaniu uczestników. W zajęciach część osób zmieniała się, ale trzonem warsztatów była stała grupa. Finalnie w warsztatach wzięło udział w sumie ok. 60 osób. Były to warsztaty otwarte i każdy kto chciał mógł w nich uczestniczyć. O kolejnych spotkaniach  szeroko informowano w mediach i w internecie.

 - Na bazie wniosków i ankiet wypływających z zajęć warsztatowych zostanie sporządzony projekt dokumentu. W połowie sierpnia kompletna dokumentacja powinna trafić do zastępcy prezydenta Wejherowa  ds. rozwoju miasta i poddana publicznej konsultacji. Po uwzględnieniu tych wniosków projekt rewitalizacji pod koniec września trafi do procedowania w Radzie Miasta – mówi prof. Piotr Lorens.

 - Nowe uwarunkowania prawne i perspektywa możliwości finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, to szansa na realizację kolejnych przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów na terenie miasta Wejherowa – mówi zastępca prezydenta miasta Beata Rutkiewicz dziękując mieszkańcom Wejherowa za aktywny udział w cyklu warsztatów oraz w konsultacjach społecznych związanych z przygotowaniami do dalszej rewitalizacji miasta.   

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH