Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 25.02.2024 r. imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Mobilne Płuca pomogą w walce o czystość powietrza

Mobilne Płuca pomogą w walce o czystość powietrza
Mobilne Płuca

Mieszkańcy Wejherowa mają okazję przez 2 tygodnie śledzić jakość wdychanego powietrza dzięki nowatorskiej instalacji prezentowanej na Placu Jakuba Wejhera, którą przygotowali działacze Wejherowskiego Alarmu Smogowego wspólnie z młodzieżą Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie.

- Instalacja ma uświadamiać jakim powietrzem oddychamy. Zaczynamy od miejsca w Wejherowie, które naszym zdaniem jest najmniej zanieczyszczone – powiedział Tomasz Nowak z Wejherowskiego Alarmu Smogowego dziękując za pomoc i współpracę dyrekcji PZS nr 4, młodzieży szkolnej oraz nauczycielowi samochodówki Waldemarowi Marcinkiewiczowi.

Instalacja w formie planszowej na przyczepie samochodowej przedstawia model ludzkich płuc wykonanych z białej tkaniny „oddychających” powietrzem przepuszczanym przez filtry urządzenia pomiarowego. Dzięki wkomponowanemu w instalację miernikowi badającymi jakość powietrza będzie można na bieżąco odczytywać rzeczywisty pomiar poziomu pyłów PM 1, PM 2,5 i PM 10. Wskazania te będzie można śledzić również na stronie internetowej: www.wejherowskialarmsmogowy.pl.

Warto pamiętać, że w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza uruchamiany będzie sygnalizator świetlny i dźwiękowy. Aby odsłuchać krótki komunikat informacyjny wystarczy nacisnąć przycisk z boku instalacji.

Uruchamianiu na rynku tej interesującej instalacji przyglądała się grupa mieszkańców, w tym zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, który pozytywnie ocenił tę proekologiczną inicjatywę mającą na celu uczulenie mieszkańców na problem jakości wdychanego powietrza, na co sami mamy przecież wpływ poprzez emitowane spaliny samochodowe i dymy z kominów.

W uruchomieniu instalacji uczestniczyli m.in. wicestarosta Jacek Thiel, burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, wójt gm. Wejherowo Przemysław Kiedrowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek Szczypior, radny miejski Piotr Bochiński, ks. prałat Tadeusz Reszka oraz uczniowie PZS nr 4 w Wejherowie.

 

Trzeba pozbywać się starych pieców

Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz przypomina, że władze miasta od lat zachęcają mieszkańców Wejherowa do zmiany ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku, a także do częstszego korzystania z rowerów i komunikacji zbiorowej. Mieszkańcy Wejherowa mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany pieców dla zabudowy jednorodzinnej i korzystać z dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, które przyznaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na mocy zawartego porozumienia między miastem a WFOŚIGW, właściciele budynków jednorodzinnych w Wejherowie mogą uzyskać pomoc bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, bez konieczności wyjeżdżania do Gdańska. Kontakt: tel. 58 677 71 06 lub mailowo: czystepowietrze@um.wejherowo.pl.

Program „Czyste Powietrze”: https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/ (szczegółowe informacje oraz możliwość pobrania wniosku).

Warto dbać o zielone płuca miasta

Jak podkreśla Arkadiusz Kraszkiewicz w Wejherowie już od kilku lat są podejmowane różne inicjatywy proekologiczne, przynoszące korzyści nie tylko dla środowiska, ale też poprawiające jakość życia mieszkańców, w tym czystość powietrza. Duży nacisk położony jest m.in. na zachowanie i zwiększanie terenów zielonych, a Miasto w ciągu minionych kilku lat zrealizowało szereg inwestycji w tym zakresie. Latem ograniczane jest np. koszenie trawników na wybranych terenach. Powstają w ten sposób naturalne kwietne łąki. Od ponad ponad 20 lat Miasto organizuje też konkurs dla mieszkańców na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie Wejherowa, a przez cały wrzesień mieszkańcy w ramach cyklu „KLIMATycznie w Wejherowie” brali udział w wielu ciekawych i inspirujących działaniach - warsztatach, spotkaniach, prelekcjach związanych z ochroną klimatu. Należy dodać, że działaniami związanymi z promowaniem wychowania proekologicznego i popularyzacją ochrony przyrody zajmuje się aktywnie specjalnie powołany w tym celu, w ramach WZNK - Dział Edukacji Przyrodniczej.

 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy