Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Nowa droga połączyła ul. Strzelecką i Sucharskiego

Nowa droga połączyła ul. Strzelecką i Sucharskiego
Zakończyła się budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ulicami Strzelecką i Sucharskiego. To kolejna inwestycja drogowa realizowana przez miasto Wejherowo, która przyniesie mieszkańcom wiele korzyści. Przede wszystkim, poprzez połączenie ul. Strzeleckiej z dawną krajową „szóstką”, co umożliwi dużej liczbie samochodów ominięcie centrum miasta, rozładuje nadmierny ruch w tej zatłoczonej części Wejherowa.
Nowa droga, która decyzją radnych z 19 grudnia br. otrzymała nazwę - aleja Wzgórza Morenowe, połączy ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego, a następnie poprzez wybudowany już węzeł „Działki” z dawną krajową „szóstką”. To połączenie drogowe przejmie ruch zmierzający do Wejherowa z Trasy Kaszubskiej, jak również terenu gminy wiejskiej Wejherowo. Kierowcy jadący ul. Strzelecką w kierunku miasta nie będą musieli wjeżdżać  do centrum, a będą mogli je omijać, aby dojechać na dotychczas krajową „szóstkę”, nie korkując tym samym Wejherowa. Warto wspomnieć, że zgodnie z komunikatem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział Gdańsk, odcinek dotychczasowej drogi krajowej nr 6 od węzła Strzebielino do węzła Gdynia Chylonia utracił kategorię drogi krajowej oraz został zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej (zarządzanie nim będzie sprawował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku).

Aleja Wzgórz Morenowych
została otwarta 2 stycznia 2023 roku po wystrzale z armaty Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Podczas oddania do użytku nowej drogi z udziałem wiceministra infrastruktury Marcina Horały, wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha oraz radnych miejskich prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że to bardzo ważna dla naszego miasta inwestycja, która znacząco zmniejszy ruch w centrum miasta.
- Celem tego nowego połączenia  jest usprawnienie ruchu w całej zachodniej części miasta. Dzięki ominięciu centrum Wejherowa i rozbudowie systemu dróg ruch samochodów będzie dużo płynniejszy i mniej uciążliwy, poprawi się również bezpieczeństwo – mówił witając gości Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.
- Ten kilometrowy odcinek drogi jest bardzo ważny, bo pozwala wyprowadzić ruch tranzytowy z nowo otwartej Trasy Kaszubskiej tak, by nie przebiegał przez centrum Wejherowa i nie stanowił uciążliwości dla mieszkańców. Odcinek niełatwy inżynieryjnie ze względu na znaczne różnice wysokości i konieczne prace ziemne wymagające umocnień terenu. Pozyskanie ponad 5-milionowego wsparcia finansowego z funduszu programu rządowego na tą inwestycję jest kolejnym przykładem rządu na współpracę z samorządem dla dobra mieszkańców – powiedział wiceminister Marcin Horała.
- Miasto jest podzielone przebiegiem torów i starej trasy S6, a inwestycja, którą otwieramy, pozwala ominąć zablokowane centrum miasta i ułatwia dojazd z Trasy Kaszubskiej  - podkreślił wojewoda pomorski Dariusz Drelich informując, że niedawno została podpisana umowa na budowę Węzła ZRYW, na który miasto pozyskało dotację na poziomie około 18 mln zł.
Wojewoda podziękował miastu i wykonawcy za realizację tej inwestycji i podkreślił, że rząd nadal będzie wspierał rozwój sieci komunikacyjnych jako sieć naczyń połączonych. 
- To na pewno jeszcze nie koniec. Będą kolejne transze środków z programów rządowych wspierających samorządy i zadania własne – dodał wojewoda.


Atrakcyjny przebieg nowej trasy
W ramach inwestycji wybudowano drogę o długości ponad 1 km wraz z rondem w drodze powiatowej tj. w ul. Strzeleckiej. Z kolei rondo na skrzyżowaniu ulic Sucharskiego, Sobieskiego i Batalionu Morskiego zostało również przebudowane z 3-wlotowego na 4-wlotowe. Wybudowano i przebudowano sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej, kanału technologicznego, sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej oraz gazowej.
Wzdłuż drogi wybudowana została ścieżka rowerowa oraz chodnik ze schodami terenowymi oddzielony od jezdni pasem zieleni. Wybudowany łącznik ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką przebiega w terenie leśnym, w związku z tym wykonane zostały trzy przejścia dla zwierząt pod koroną drogi w postaci przepustów.
W ramach inwestycji wybudowany został zbiornik retencyjny z przelewem awaryjnym do kanalizacji deszczowej w ulicy Sucharskiego, wykonano nasadzenia drzew i krzewów, a także wzmocnienie skarpy. Powstały dwie zatoki autobusowe - jedna przy ogródkach działkowych w rejonie ronda przy ul. Sucharskiego, druga przy rondzie z ul. Strzelecką. Wykonano ponadto drogę obsługującą, umożliwiającą dojazd do urządzeń stacji gazowej oraz do miejsc 32 postojowych.
- Budowa tej ulicy była dużym przedsięwzięciem, ponieważ inwestycja przebiegała w terenie trudnym – leśnym i górzystym – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Musieliśmy się zmierzyć z zabezpieczeniem skarp, ale również z przebudową gazociągu. Zwłaszcza zakres gazowy wymagał dużego zaangażowania merytorycznego i czasowego.
W otwarciu uczestniczyli m.in radni miasta Wejherowa, w imieniu których głos zabrał Przewodniczący Rady.
- Podczas ostatniej sesji Rady Miasta uchwaliliśmy nazwę dla tej drogi, która nawiązuje do historycznego położenia naszego miasta. Ta droga tworzy ważny ciąg komunikacyjny, który odciąży i upłynni ruch samochodowy w mieście napływający z Trasy Kaszubskiej i myślę, że ze względu na swoje położenie stanie się ulubioną trasą wielu mieszkańców – mówi Jacek Gafka, przewodniczący Rady Miasta.
Goście uczestniczący w oddaniu nowej drogi do użytku przejechali trasę od Ronda Kurkowego Bractwa Strzeleckiego do ronda w ul. Sucharskiego i z powrotem autobusem MZK Wejherowo podziwiając malowniczy przebieg i jej walory rekreacyjne.  
Koszt inwestycji to ponad 12,6 mln zł, z czego ponad 5,2 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne pozyskane przez władze Wejherowa z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Swój udział w tej inwestycji w wysokości prawie 481 tys. zł ma PEWiK, który wybudował sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Wykonawcą na zlecenie miasta było Konsorcjum firm: KRUSZYWO sp. z o. o. Linia oraz BITUMINIUM sp. z o. o. Linia.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy