Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 21.03.2023 r. imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Nowa książka o Marianie Mokwie

Nowa książka o Marianie Mokwie
Ta książka to pierwszy esej monograficzny, jaki napisano w Polsce o wybitnym malarzu maryniście. Publikacja łączy zalety opracowania naukowego, spopularyzowanej biografii oraz wydawnictwa albumowego, zawierającego fotografie dzieł Mokwy. Co ciekawe, książka była… wodowana na Darze Pomorza podczas ubiegłorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Napisanie monografii poprzedziła rzetelna praca badawcza. Romuald Bławat zbierał materiały głównie na Pomorzu, ale także w archiwach warszawskich i berlińskich. Śladami Mariana Mokwy odbył podróż na Wschód – do Turcji, Egiptu i na Krym. Początkowo Marian Mokwa zasłynął jako malarz orientalista. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. poświęcił swoją twórczość morzu. Za największe osiągnięcie Mokwy z okresu przedwojennego uważa się cykl 44 obrazów historycznych zatytułowany „Apoteoza Polski Morskiej”. Niestety płótna te zostały publicznie spalone przez Niemców w 1939 r. W czasach międzywojnia Mokwa założył Galerię Morską w Gdyni. Po wojnie obiekt ten znacjonalizowano; później, po 1989 r. oddano go rodzinie malarza; budynek zniszczał przez lata. Historycy sztuki szacują, że Marian Mokwa namalował kilka tysięcy obrazów. Jednak zdecydowana większość z nich znajduje się dziś w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów. W tym roku przypada 25-lecie śmierci Mariana Mokwy. Romuald Tadeusz Bławat pochodzi z Gdyni, tam też mieszka i pracuje (w Zespole Szkół Plastycznych). Jest historykiem sztuki z tytułem doktora nauk humanistycznych oraz stypendystą Centro Incontri e Studi Europei w Rzymie. Ukończył Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Jego dorobek naukowy obejmuje 38 publikacji.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH