Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Nowe nasadzenia na ul. Kopernika

Nowe nasadzenia na ul. Kopernika
Zakończyły się prace wykonywane w ramach inwestycji dotyczącej rozbudowy ul. Kopernika w Wejherowie. Nasadzone zostały krzewy oraz zamontowano brakujące elementy małej architektury. Inwestycja była prowadzona w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na które miasto Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych.
 
W ostatnim etapie prac, wykonano nowe nasadzenia wzdłuż ulicy Kopernika, w pasie alei głogów oraz na fragmencie działki u zbiegu ul. 10 Lutego i Kopernika. Nasadzono krzewy róży i żylistka oraz rozłożono warstwę kompostu w miejscach nasadzeń. Ponadto zamontowano brakujące elementy barierki trawnikowej w pasie alei głogów, brakujące elementy małej architektury oraz tablice promujące dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, w ramach którego zostało wykonane zadanie. Uzupełniono także rośliny nasadzone przez generalnego wykonawcę w przedogródkach, które nie spełniały warunków określonych w umowie.
 
Prace wykonywał Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie oraz Firma Ogrodnicza „Florist” Kamil Budek Wykonawstwo, w ramach wykonawstwa zastępczego do umowy z pierwotnym generalnym wykonawcą robót budowlanych - Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” z Niepoczołowic.
 
- Zakończyliśmy prace na ul. Kopernika, oczywiście efekt końcowy będzie widoczny wiosną, kiedy to zakwitnie nowa zieleń – mówi zastępca prezydenta miasta, Beata Rutkiewicz. – Rewitalizacja ul. Kopernika, jak i dwóch innych inwestycji realizowanych przez pierwotnie innego wykonawcę, nie była prowadzona należycie. Miasto zmuszone zostało do odstąpienia od umowy i do naliczenia kar umownych. Ta sytuacja spowodowała, że cały proces inwestycyjny wydłużył się o kilka miesięcy, gdyż trzeba rozliczyć „starego” wykonawcę, wykonać inwentaryzację zastanego zakresu, ogłosić nowy przetarg i podpisać nową umowę. Tym niemniej dziś możemy cieszyć się nową przestrzenią, która na wiosnę pięknie zakwitnie.
 
 
 
 
 
Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1.
 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy