Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.04.2024 r. imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Nowy parking i przebudowane ulice przy wejherowskim parku
Powrót

Nowy parking i przebudowane ulice przy wejherowskim parku

Nowy parking i przebudowane ulice przy wejherowskim parku
Zakończyła się przebudowa ul. Parkowej i Zamkowej oraz budowa nowego parkingu przy Parku Miejskim z prawie 80. miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz 6. miejscami dla autobusów. To kolejna inwestycja drogowa realizowana przez miasto Wejherowo, która nie tylko poprawiła bezpieczeństwo i komfort poruszania się w tym rejonie, ale także mieszkańcy i turyści zyskali miejsca do parkowania, których brakowało. Inwestycja została przeprowadzona w ramach rewitalizacji śródmieścia Wejherowa.
 
- Kolejne wejherowskie ulice zostały przebudowane wraz z całą infrastrukturą podziemną i zagospodarowaniem terenu, tym razem przy Parku Miejskim oraz muzeum i Książnicy prof. Gerarda Labudy - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Jest to duże centrum kulturalne w wejherowskim parku, do którego przyjeżdżają zarówno mieszkańcy, jak i turyści, a miejsc parkingowych brakowało. Zależało nam, aby była tam możliwość pozostawienia samochodu osobowego, ale także autobusów, które przywożą pielgrzymów na Kalwarię. Jestem przekonany, że parking ułatwi mieszkańcom Wejherowa korzystanie z parku oraz przysłuży się do zwiększenia ruchu turystycznego w naszym mieście. Cieszę się, że powiat dofinansował tę inwestycję, takie wspólne inicjatywy są bardzo cenne. 


Przebudowane ulice, most, nowy parking i infrastruktura 

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, inwestycja prowadzona była dwuetapowo. 
 
- Parking w centrum miasta był oczekiwany przez mieszkańców i turystów – mówi Beata Rutkiewicz. -  Oczywiste było że należy odpowiedzieć na tę potrzebę. Jednakże sposób przygotowania inwestycji uległ zmianie. Przede wszystkim nie chcieliśmy tworzyć miejskiej wyspy ciepła, a typowe parkingi niestety tak działają. Ta zmiana w sposobie przygotowania inwestycji spowodowała, że powstało miejsce na którym można zaparkować samochodem osobowym i autobusem a jednocześnie tylko 18 procent nawierzchni jest nieprzepuszczalna a aż 48 procent stanowi zieleń. To pozwala na lepsze zagospodarowanie wody, na zasadzenie zieleni wysokiej i średniej oraz bylin. Ta przestrzeń pomimo przeważającej funkcji parkingowej jest tez bardzo przyjemnym miejscem przejściowym pomiędzy zurbanizowaną częścią miasta a parkiem.
 
W pierwszym etapie inwestycji przebudowana została ul. Zamkowa, od skrzyżowania z ul. Klasztorną i Parkową aż do skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia. Zmieniono przebieg drogi i wyłagodzono ostry łuk, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wzdłuż drogi powstały obustronne chodniki, oświetlenie oraz monitoring. Przebudowany został także most drogowy nad rzeką Cedron. 
 
W drugim etap inwestycji  zaniedbany i nieuporządkowany teren przy ul. Zamkowej został kompleksowo urządzony. Jak łatwo zauważyć wybudowany parking dla samochodów osobowych i autobusów nie jest głównym elementem zagospodarowania działki. Teren ma pełnić również funkcję rekreacyjną, dlatego większą część działki przeznaczono na tereny zielone obsadzone krzewami, bylinami i trawami oraz miejsca wypoczynku. Na ponad połowie terenu działki wykonane zostały zieleńce z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, bylin i traw.  Zgodnie z obecnymi trendami woda opadowa na przedmiotowym terenie zostanie zagospodarowana przez tereny zielone bez konieczności ujmowania wód opadowych w kanalizację deszczową. Utworzono również ciągi piesze łączące przedmiotowy teren z Parkiem Miejskim i Książnicą poprzez drewniane kładki nad rzeką Cedron. Dodatkowo umocnione zostały brzegi rzeki oraz zamontowane zostało koło młyńskie. Cały teren został oświetlony i objęty monitoringiem miejskim. Ustawiono drewniane wiaty ze stołami i ławkami, automatyczną toaletę, stojaki na rowery i kosze na śmieci. 
 
Wartość inwestycji wyniosła ponad 9,6 mln zł, w tym dofinansowanie Powiatu Wejherowskiego to 2,3 mln zł. Swój udział w inwestycji miała także spółka PEWIK Gdynia, która na własny koszt wykonała niezbędne prace sieci kanalizacyjno-wodociągowej za ok. 75 tys. zł. Wykonawcą robót była firma Kruszywo Sp. z o.o. 
 
- Bardzo cieszy ta inwestycja, która będzie służyła mieszkańcom całego naszego powiatu i turystom – mówi Gabriela Lisius, starosta powiatu wejherowskiego. – Znajduje się w pobliżu wejherowskiego muzeum i Kalwarii, bezpiecznie można zaparkować samochód i co ważne autokary. Tym bardziej cieszy to nowe połączenie komunikacyjne i duży parking w centrum miasta. 
 
Udogodnienie dla mieszkańców i turystów 
 
O przebudowę ulicy Zamkowej zabiegali radni ze Śródmieścia - Piotr Bochiński i Wojciech Kozłowski.
 
- Ulica Zamkowa na odcinku od Książnicy prof. Labudy aż do skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia była w naprawdę złym stanie technicznym – podkreśla radny Piotr Bochiński. - Jest to ulica w centrum miasta, z której korzystają mieszkańcy i turyście odwiedzający nasz park. 
 
Radny Wojciech Kozłowski dodaje, że wielką korzyścią jest zagospodarowany teren przy parku. 
- Wejherowski park, jak również muzeum, są chętnie odwiedzanymi przez wielu gości. Parking to duże udogodnienie dla mieszkańców i turystów – mówi radny Wojciech Kozłowski

Parking z historią w tle  
 
Na terenie inwestycji, przed pracami budowlanymi, po zdjęciu wierzchniej warstwy humusu, wyłoniły się pozostałości dawnej zabudowy - zabudowania folwarczne. Były to najprawdopodobniej  relikty fundamentów kamiennych z okresu ok. XVIII w. oraz fundamentów ceglanych z lat późniejszych.  Znalezione pozostałości budowli uwidocznione zostały w nowych nawierzchniach poprzez zaznaczenie kostką kamienną zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków. Na parkingu znajduje się tablica pamiątkowa ukazująca dawny folwark. 
 
W odbiorze uczestniczyli m.in. Marek Biernacki - poseł RP, Michał Glaser - prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot, Gabriela Lisius – starosta wejherowska, Jacek Thiel wicestarosta, Arkadiusz Kraszkiewicz zastępca prezydenta Wejherowa i Bogusław Suwara sekretarz miasta oraz wejherowscy radni: Jacek Gafka przewodniczący Rady Miasta, Leszek Szczypior wiceprzewodniczący Rady Miasta, Justyna Ostrowska, Dorota Chodubska, Paweł Formela, Tomir Ponka i Henryk Jarosz.  

Przed

Po

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy