Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 19.01.2022 r. imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta

Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta

Pierwsze w tym roku posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego było poświęcone głównie ocenie stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie miasta Wejherowa.

Z informacji jaką przedstawiła lek. med. Ewa Banasik – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wynika, że sytuacja w mieście jest dobra. Nie ma zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych, które wymagały by zastosowania procedur przewidzianych działaniami Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Doktor Ewa Banasik powiedziała, że nie zaobserwowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych a rejestrowane zwyżki zachorowań zgłaszane przez lekarzy pierwszego kontaktu miały charakter sezonowy. Cieszy też spadek liczby zakażeń i zachorowań na zakażenia jelitowe i zatrucia pokarmowe czy malejący trend zachorowań na gruźlicę

W 2013 roku sanepid przeprowadził 131 kontroli sanitarnych. Na 41 skontrolowanych zakładów opieki zdrowotnej nieprawidłowości stwierdzono w 26 przypadkach. Kontroli poddano również 32 praktyki lekarskie, gdzie nieprawidłowości stwierdzono w 14 gabinetach. Lepiej było w szpitalu, gdzie w wyniku 39 przeprowadzonych kontroli stwierdzono tylko 7 przypadków odstępstw od przepisów.

W ubiegłym roku kontrolą sanitarno-epidemiologiczną objęto również 96 obiektów użyteczności publicznej przeprowadzając w nich 163 kontrole. W niektórych zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej stwierdzono przypadki niewłaściwej gospodarki odpadami medycznymi, niewłaściwe postępowanie z narzędziami, a także zły stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia.

Skontrolowano również stan higieniczny basenów kąpielowych, stan sanitarno-higieniczny zakładów pracy, bezpieczeństwo żywności i wody pitnej oraz czystość powietrza. Przykładowo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo obiektów żywności i żywienia nieprawidłowości stwierdzono w 29% skontrolowanych zakładów. Sanepid przeprowadził też kontrole w szkołach i przedszkolach oraz kontrole interwencyjne, przeprowadzone pod zgłoszeniach.

Doktor Ewa Banasik powiedziała też o skargach mieszkańców Wejherowa na pogorszenie jakości wody, co spowodowane jest prowadzoną przez PEWIK Gdynia przebudową  Stacji Uzdatniania Wody "Cedron" w Wejherowie. Zapewniła jednak, że stwierdzone ponadnormatywne stężenie żelaza i manganu, powodujące okresowo brunatne zabarwienia wody, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi a zanieczyszczenia spowodowane przepłukiwaniem sieci wodociągowej powinny ustąpić po ok. 3-4 tygodniach.

Zainteresowanym bliższymi informacjami na temat stanu sanitarno-epidemiologicznego proponujemy zapoznanie się z prezentacją multimedialną nt. "Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Wejherowa w 2013 roku" opracowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.

W trakcie dalszej części posiedzenia szef Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie Andrzej Fedoruk dokonał omówienia rocznego Planu działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie na 2014 rok oraz poinformował o opracowaniu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla miasta Wejherowa, które dostępne są dla zainteresowanych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Mapy te znajdują się również na stronie internetowej: www.hydroportal.pl. Ponadto Urząd Wojewódzki w Gdańsku  przygotował program Regionalny System Ostrzegania, który ma być dostępny w telewizji publicznej.    

- Usługa ostrzegania przed zagrożeniami (Regionalny System Ostrzegania - RSO)  przygotowywana była od wielu miesięcy - równolegle z przełączaniem naziemnego sygnału telewizyjnego z analogowego na cyfrowy trwały prowadzone przez MAC negocjacje z TVP. Ostatni, czwarty etap, realizowany w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim zakończy się do 31 sierpnia 2014 r. – wyjaśnia Andrzej Fedoruk.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH