Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
26°
niedziela, 9.08.2020 r. imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego Czyste Powietrze
Powrót

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego Czyste Powietrze

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że od 15 maja br. nabór wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania i docieplenia budynków będzie prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego Czyste Powietrze, nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie, nowy regulamin naboru wniosków.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu.

Obecna zmiana programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania programu. Wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.


Gdzie można uzyskać informacje i składać wnioski?

Pytania i wnioski o dofinansowanie należy składać do:

- WFOŚiGW w Gdańsku;

- lub w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ul. 12 marca, tel. 58 677 71 06, e-mail czystepowietrze@um.wejherowo.pl (tylko dla mieszkańców Wejherowa). Komunikat dot. funkcjonowania Urzędu Miejskiego >>>DOSTĘPNY TUTAJ<<<

Wnioski o dofinansowanie można składać:

- poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku;

- poprzez serwis gov.pl (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020).


Najważniejsze zmiany w programie:

- uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach programu;

- zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;

- wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

        - dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania;

        - dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

- uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;

- możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;

- skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;

- integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;

- poziom dotacji powiązany jest z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;

- dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;

- włączenie w kolejnym etapie w realizację programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;

- wzmocnienie współpracy z gminami;

- wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowo budowanych budynkach;

- docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach programu.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH