Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
czwartek, 17.06.2021 r. imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Ostatnia szansa na wygranie konkursu "Wejherowski Biznesplan 2006"
Powrót

Ostatnia szansa na wygranie konkursu "Wejherowski Biznesplan 2006"

Ostatnia szansa na wygranie konkursu "Wejherowski Biznesplan 2006"
  Przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza, pomysłodawca konkursu dla początkujących przedsiębiorców "Wejherowski Biznesplan 2006" zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w tym konkursie.   Przypominamy, że uczestnik konkursu powinien zgłosić do Organizatora "Projekt biznesu", który chciałby uruchomić na terenie Wejherowa. Teoretyczny koszt inwestycji nie może przekraczać 50 tys. zł.   Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, występująca indywidualnie lub mała firma, która do 20 lutego 2006 r. prześle prawidłowo wypełniony "Arkusz informacyjny Konkursu” oraz "Projekt biznesowy". W konkursie może też uczestniczyć osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Zasady udziału określa Regulamin, który wraz z arkuszem  zgłoszeniowym dostępny jest na stronie internetowej: www.wejherowo.pl w dziale Konkurs.  Za zajęcie pierwszych trzech miejsc organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe lub finansowe, pomocne w uruchomieniu swojego biznesu a ponadto: pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej pomoc Urzędu Miejskiego w Wejherowie, nieodpłatne, roczne prowadzenie firmowego rachunku bankowego w BISE SA, sfinansowanie szkolenia zgodnego z nagrodzonym projektem i promocję nagrodzonych przedsięwzięć biznesowych w mediach w ramach zasad  ustalonych przez organizatora. Zgłoszenie do udziału w konkursie należy przesłać listem poleconym lub osobiście: Sekretariat Rady Miasta Wejherowa, pl. J. Wejhera 8, 84-200 Wejherowo z dopiskiem: "Wejherowski Biznesplan 2006".  
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH